Norrbottens läns landsting

Vad kostar tandvård?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I Sverige har vi ett tandvårdsstöd som består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Det finns även ett särskilt tandvårdsbidrag för personer som, på grund av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar, löper ökad risk att få problem med sin tandhälsa. Ibland kan man också få tandvård till samma avgift som sjukvård. Om du har frågor om tandvård och kostnader - prata med ditt tandvårdsteam.

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla medborgare från 20 år och äldre får ett tandvårdsbidrag i form av ett konto hos Försäkringskassan. Bidraget kan användas som delbetalning för tandvård för att teckna ett avtal på Frisktandvård. Tandvårdsbidraget kan sparas i maximalt två år. 

Bidragets storlek varierar beroende på ålder

 • 20-29, 300 kr per år
 • 30-74, 150 kr per år
 • 75 år och äldre, 300 kr per år

Ditt konto fylls på med dessa belopp den 1 juli varje år. Det sammanlagda beloppet kan aldrig bli större än två års bidrag.

Högkostnadsskydd

Den andra delen i det nya statliga stödet är ett skydd mot höga tandvårdskostnader.

 • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.
 • För kostnader mellan 3 001 kronor och 15 000 kronor ersätts patienten med halva beloppet av behandlingens referenspris* ( eller halva beloppet av vårdgivarens pris om det är lägre än referenspriset)
 • För kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts patienten med 85 procent av priset, beräknat enligt punkten ovan.

* Referenspriser är det pris staten satt som beräkningsgrund för tandvårdsersättningen.  

Uteblivet besök

Om du inte kommer till ditt bokade besök, kostar det 400 kronor för vuxna och 150 kronor för barn.

Särskilt tandvårdsbidrag

 • Särskilt tandvårdsbidrag ges till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att din tandhälsa kan försämras. Precis som för det allmänna tandvårdsbidraget så ska du ha fyllt 20 år och vara bosatt i Sverige.
 • Särskilt tandvårdsbidrag ger dig 600 kronor per halvår. Perioderna startar den 1 januari och den 1 juli. Bidraget kan inte sparas till nästa period. Däremot kan du spara delar av bidraget och använda flera gånger under samma period.
 • Bidraget kan användas till att betala undersökningar och förebyggande tandvårdsåtgärder. Du kan även använda det särskilda tandvårdsbidraget till att betala ditt tandvårdsabonnemang (Frisktandvård) om du har tecknat ett sådant.

På Försäkringskassans hemsida kan du läa mer om det särskilda tandvårdsbidraget. Du hittar länken till höger på denna sida under rubriken Mer på andra webbplatser

Frisktandvård/Abonnemangstandvård

Frisktandvård, eller Abonnemangstandvård som det också kallas, innebär precis som tidigare att du kan teckna ett avtal om en fast årlig avgift för din tandvård. Det nya är att det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.   

Läs mer om Frisktandvård

Tandvård till samma avgift som sjukvård

Du som

 • har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg
 • har ett beslut om LSS eller lider av vissa sjukdomar/funktionsnedsättningar
 • lider av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
 • behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

kan ha rätt till landstingets tandvårdsstöd. Det innebär att du får viss tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För landstingets tandvårdsstöd gäller fritt vårdval så du kan välja att få din tandvård på en privat tandvårdsmottagning eller hos Folktandvården.

Läs mer om tandvårsstöd på 1177

Helgjourtaxa

Om du behöver tandvård under helger så kostar det lite extra för Folktandvården. Det innebär att om du söker vård under lördagar, söndagar och storhelger så använder vi oss av en helgjourtaxa. Du betalar då 50 % mer än tandvårdstaxans pris.

27 juni 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering