Norrbottens läns landsting

Folktandvården Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Folktandvårdens främsta uppdrag är att bedriva avgiftsfri tandvård för länets barn och ungdomar till och med det år de fyller 19.

Tandvårdsteam, tandläkare, tandsköterska och tandhygienist

Folktandvården sköter också tandvård för asylsökande, nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade samt specialisttandvård för hela länets befolkning. Folktandvården bedriver även allmäntandvård till den vuxna befolkningen i länet i konkurrens med privata tandvårdsproducenter.

Folktandvården har kliniker i alla länets kommuner. Det mesta arbetet utförs som teamtandvård, där tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor samarbetar så att du som patient ska tas om hand på bästa sätt.

Med frisktandvårdsavtal kan du vara säker på att få nödvändig tandvård i rätt tid till ett fast årligt pris. Du kan även dela upp betalningen månadsvis med autogiro.

5 oktober 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering