Norrbottens läns landsting

Organisation

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation som består av landstingsfullmäktige, valutskott, revisorer, fullmäktiges beredningar, landstingsstyrelse och patientnämnd.

Landstingets driftorganisation består av landstingsdirektören med stab som består av avdelningar inom:

  • ekonomi och planering
  • HR
  • kommunikation
  • utveckling
  • verksamhet
  • regional utveckling
  • IT/MT

Förutom landstingsdirektörens stab, omfattar landstingets organisation även ett sekretariat som servar de politiska beredningarna. Driftsorganisationen är indelad i divisioner som verkar över hela länet.

29 februari 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering