Norrbottens läns landsting

Ekonomi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I en stor organisation som landstinget är det viktigt med ordning och reda. Det gäller inte minst ekonomin. Ekonomiavdelningen arbetar med allt från planering till uppföljning när det gäller landstingets ekonomi.

Hur arbetar Ekonomiavdelningen med landstingets ekonomi?

Landstinget måste följa kommunallagen. Det innebär bland annat att ekonomiska mål samt mål och riktlinjer för verksamheten fastställs i budgeten. Norrbottens läns landsting har fem målområden. Dessa är: attraktiv region, god hälsa, god vård, engagerade medarbetare och stark ekonomi. Medarbetarna på ekonomiavdelningen följer upp och utvärderar dessa mål. 

Hur vet vi om landstinget når sina mål?

Under året följer ekonomiavdelningen med jämna mellanrum upp hur väl landstinget lyckas uppfylla de fem målområdena. Resultaten presenteras i månads- och delårsrapporter samt i årsredovisningar. Årsredovisningen innehåller, tillsammans med delårsrapporterna, en mer detaljerad redovisning av hur väl målen uppfyllts.

Dela med på:

2 juli 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering