Norrbottens läns landsting

Ekonomi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I en stor organisation som landstinget är det viktigt med ordning och reda. Det gäller inte minst ekonomin. Ekonomi- och planeringsavdelningen arbetar med allt från planering till uppföljning när det gäller landstingets ekonomi.

Hur arbetar Ekonomi- och planeringsavdelningen med landstingets ekonomi?

Landstinget måste följa kommunallagen. Det innebär bland annat att ekonomiska mål samt mål och riktlinjer för verksamheten fastställs i budgeten. 

Landstinget arbetar med balanserad styrning som fokuserar på det som är strategiskt viktigt. Det innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

  • Medborgare – inriktat på välfärd till medborgarna
  • Verksamhet – inriktat på effektivitet och kvalitet i verksamheten
  • Kunskap och förnyelse – inriktat på utveckling, innovationer och långsiktig förnyelse
  • Medarbetare – inriktat på utveckling av medarbetarna
  • Ekonomi – inriktat på kontroll och skötsel av landstingets ekonomi

Medarbetarna på ekonomi- och planeringsavdelningen följer upp och utvärderar dessa mål. 

Hur vet vi om landstinget når sina mål?

Under året följer ekonomi- och planeringsavdelningen med jämna mellanrum upp hur väl landstinget lyckas uppfylla de fem målområdena. Resultaten presenteras i månads- och delårsrapporter samt i årsredovisningar. Årsredovisningen innehåller, tillsammans med delårsrapporterna, en mer detaljerad redovisning av hur väl målen uppfyllts.

4 juli 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Vid frågor om patientavgifter, fakturor med mera

Patientavgifter och fakturafrågor

E-post: patientkontoret@nll.se

Kontakt

Ekonomiavdelningen