Norrbottens läns landsting

Norrbotniabanan AB

Kontaktperson

Ulrika Nilsson, Inrastruktursstrateg
Telefon: 070-549 05 51
E-post: ulrika.b.nilsson@nll.se

För det fortsatta arbetet med att förverkliga Norrbotniabanan bildades 2009 ett särskilt bolag - Norrbotniabanan AB. Syftet är främst att ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform och att tydligt markera allvaret i länens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet.

Kortsiktigt är den huvudsakliga uppgiften vara att svara för tänkbara finansieringslösningar för planering, byggande och drift av banan och förhandlingar/diskussioner med
* kommunerna och landstingen samt ev. industriföreträdare om deras insatser och ansvar.
* presumtiva finansiärer och entreprenörer av byggandet av banan.
* staten angående finansiering och statliga garantier för projektet.

I ett senare skede förutsätts bolagets uppgift övergå till att på samma sätt som Botniabanan AB svara för upphandling och genomförande av projektet, eventuellt i samarbete med Botniabanan AB om en kommande tidsplan medger detta.

Norrbotniabanegruppens arbete kommer fortsättningsvis att koncentreras på att arbeta med information och opinionsbildning i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. 

Styrelsen består av:

Lorentz Andersson, ordförande
Kent Ögren
Bert Öhlund
Peter Roslund
Anders Ågren

Bolagets VD är Gusten Granström.

11 maj 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering