Norrbottens läns landsting

Bolag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstinget äger flera bolag som bidrar till utvecklingen i regionen.

Bolagens uppgift är att effektivt utföra uppdrag i ägarnas ställe. Bolagen ger ett mervärde till regionen i samarbete med andra aktörer - synergier som landstinget inte förmått klara själv.

Ägarstyrning av landstingets bolag är en av Avdelningen för regional utvecklings uppgifter. Det sker i dialog med bolagens övriga ägare.

Arbetet innebär bl a att

  • ansvara för ägar- och bolagsdialog
  • utforma ägardirektiv
  • administrera ägarsamråd
  • genomföra informations- och utbildningsaktiviteter

 

Dela med på:

2 juli 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering