Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Första kännedoms- och attitydsundersökningen genomförd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under hösten har en kännedoms- och attitydsundersökning för första gången genomförts av Norrbottens läns landsting. En styrka är att många medborgare tycker att landstingets medarbetare har god kompetens, medan man inte lika tydligt tycker att landstinget står för kvalitet och framgång.

Både medborgare och medarbetare har fått frågor om vad man tycker om landstinget. Bland medborgarna har 1000 personer i länet tillfrågats via telefonintervjuer. Ett mycket tydligt undersökningsresultat är att Norrbottens läns landstings stora styrka ligger i relationen mellan medarbetarna och medborgarna – i synnerhet när det gäller kontakt och bemötande. 63 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att Norrbottens läns landsting har medarbetare med god kompetens. Många medborgare känner tillit till landstinget, medan de inte lika tydligt tycker att landstinget står för kvalitet och framgång.

Norrbottens läns landsting anlitade TNS Sifo för att genomföra undersökningen. TNS Sifo använder ett anseendeindex för att kunna jämföra olika organisationers resultat.  Norrbottens läns landsting fick index 10, vilket är i nivå med bland annat Socialstyrelsen och Försvarsmakten. Indexet har en skala där minimum är -65 och max är 135. I topp bland svenska myndigheter ligger Konsumentverket och Lantmäteriet som har index 49. Här finns alltså en stor förbättringspotential.

För få medborgare är ”Ambassadörer”

Ett problem är att många (53 procent) av befolkningen är ”Avståndstagare”, det vill säga personer som vi vet högst sannolikt talar illa om landstinget bland vänner, kollegor och bekanta. Endast 9 procent kan kategoriseras som ”Ambassadörer” för landstinget. På frågan om man har förtroende för landstingets politiker är det 27 procent som säger att de inte alls instämmer i det.

Medarbetarna har mer positiv relation

Medarbetarna tillfrågades via en e-postenkät. Det resultatet visar att medarbetarna har en mer positiv relation till varumärket ”Norrbottens läns landsting” än vad medborgarna har. Bemötande och kompetens är två av de största tillgångarna landstinget har, enligt medarbetarna. Detta följer samma mönster som undersökningen gentemot länsmedborgarna.

Medarbetarna känner också en stark tillit till sin arbetsgivare. Men de upplever samtidigt att organisationens övergripande rykte är mindre bra. De vill inte heller beskriva Norrbottens läns landsting som en framgångsrik organisation. Däremot ger medarbetarna verksamhetens kvalitet och tjänster ett något högre betyg än vad medborgarna gör.  Och trots hård kritik i öppna svar menar en majoritet att landstinget är en bra arbetsgivare. Dock finns även bland medarbetare en stor andel ”Avståndstagare” (47 procent). Dessa personer riskerar att sätta en ensidigt negativ bild av organisationen i samtal med både kollegor och externa personer som handlar om landstinget.

Första varumärkesundersökningen

Resultatet från undersökningen bearbetas och presenteras nu i olika forum inom landstinget.

- I denna, vår första varumärkesundersökning, har vi kunnat identifiera ett antal områden där vi brister, men glädjande nog även ett antal positiva områden. Undersökningen har gett värdefulla insikter och kunskaper om både det vi är bra på och det som vi behöver bli bättre på.
Det ska vi nu på olika sätt ta vara på i vår verksamhetsplanering, säger Staffan Lundberg, kommunikationsdirektör.

Norrbottens läns landsting vill passa på att tacka alla medborgare som svarat på undersökningen!

Kontaktperson

Namn: Staffan Lundberg
Titel: Kommunikationsdirektör
Telefonnummer: 072-206 20 08

17 december 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering