Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Länsaktörer krokar arm med barn och unga i Hälsoskolan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I Norrbotten, liksom riket i helhet, ökar barns och ungas psykiska ohälsa. Nu vill Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet vända utvecklingen genom samarbetet i Hälsoskolan.

– Vi vill göra något för att de 51 000 barn och unga mellan noll och nitton år som lever i Norrbotten ska få de bästa möjligheterna att må bra och leva ett gott liv, säger Peter Waara, ordförande i FoUI-utskottet vid Norrbottens Kommuner.

Många i vårt län arbetar för att barn och unga ska må bra – professionella inom utbildning och hälsovård såväl privatpersoner som ideella organisationer, föräldrar och vårdnadshavare. Nu krokar länsaktörer arm med barn och unga för att fånga röster och ge utrymme för att främja hälsa. Det är Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet som går samman i Hälsoskolan.

Presskonferens om Hälsoskolan
I den bakre raden: Agneta Granström, Peter Waara, Catrine Kostenius, Annica Henriksson, Annika Nordstrand och Catarina Lundqvist. Barnen i mössor kommer från Ormbergsskolan och heter Per Lindqvist, Emil Taavo och Mira Strömberg och eleverna i tröjorna "Du är inte ensam" kommer från Strömbackaskolan i Piteå.

– Många gånger arbetar olika aktörer på sin egen kant men genom den här armkroken får vi till en unik samverkan med brett perspektiv för våra barn och ungas bästa i hela länet, säger Agneta Granström, regionråd vid Region Norrbotten.

I Hälsoskolan påbörjas ett arbete över organisationsgränser för att bygga en hälsofrämjande samverkansorganisation. Här möts personal i skola, socialtjänst och andra organisationer. Föräldrar, elever och de barn och unga som står utanför skola och arbetsmarknad är också viktiga medskapare. Norrbottens Kommuner har med medel från Riksbankens Jubileumsfond anställt Catrine Kostenius som flexit-forskare under tre år. Catrine Kostenius, som är professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, har forskningsfokus på hälsofrämjande skolutveckling i Hälsoskolan. Arbetet är också ett viktigt bidrag till fortsättning på det arktiska samarbetet Arctic Children, med universitet och lokala aktörer från Norge, Finland, Ryssland och Sverige, som verkar för samverkan kring hälsa och skolutveckling.

– Vi vet att hälsa främjar lärande och att en god lärandemiljö i skolan också främjar hälsan, det utgår vi från i vårt arbete, säger Catrine Kostenius.

Som forskningsunderlag kommer hon bland annat att använda sig av data från hälsosamtalen i skolorna. Genom samverkan med skolsköterskorna har Region Norrbotten under tio års tid kunnat redovisa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor bland barn i Norrbotten, på kommun- och länsnivå. Hälsoskolan strävar efter att hälsosamtalen blir ett verktyg för skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Hälsosamtalen i skolan är en skattkista att använda som underlag för kunskapsbaserade beslut som främjar barn och ungas hälsa, säger Annika Nordstrand, chef på Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten.

- Här går utveckling och forskning hand i hand. Ambitionen är att stärka praktiknära forskning som tar utgångspunkt i verksamhetsnära frågor och ger röst åt såväl yrkesverksamma som barn och unga, säger Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare vid FoUI vid Norrbottens Kommuner.

Kontaktperson:

Catrine Kostenius

Professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet

Flexitforskare vid Norrbottens Kommuner

catrine.kostenius@kfbd.se, 070-2000464

16 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering