Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Boksläpp för att höja ungas egna röster

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka. I Piteå har unga skrivit en bok där de berättar om sin vardag och sina tankar. Boken ska ge vuxna som möter unga en möjlighet att bättre förstå vad unga påverkas av och vilket stöd de vill ha.

Du är inte ensam – så heter boken som är skriven inom ramen för den modell som kallas SAM (Samverka Agera Motivera). Boken spänner över ett stort spann ämnen, från att vara sjuk i leukemi till att känna sig ful eller ha föräldrar som bråkar.

Författare till boken
Författarna samlades inför tryck av boken "Du är inte ensam - om och av tonåringar i Piteå"

– Den här boken är en ögonöppnare som berättar hur det är att vara ung i Piteå kommun, säger projektledaren Åsa Sandberg från Piteå kommun.

Syftet med boken är främst att ge yrkespersoner som möter barn och unga chans att bättre förstå vad som påverkar unga samt vad unga efterfrågar för stöd för att må bra. Under skrivprocessen blev det tydligt att många av de unga tycker att vuxna lyssnar utan att verkligen höra vad som sägs.

– Ibland vill vi vuxna lösa saker när vi kanske bara borde lyssna och finnas till hands. Det handlar om att verkligen bry sig om istället för att ta till en quick fix, säger Åsa Sandberg.

Boken är nästan 200 sidor lång och full med texter och bilder skapade av ungdomar från Strömbackaskolan och årskurs nio. Det har varit ett stort intresse för att medverka.

– Jag tror det finns ett stort behov av att göra sin röst hörd och det ligger i tiden att våga prata om hur man mår. Det blir mindre och mindre skam i att prata om psykisk ohälsa, medicinering och att träffa någon på BUP, säger Åsa Sandberg.

SAM står för Samverka Agera Motivera och är en modell som Region Norrbotten tagit fram. Arbetet inom SAM sker med aktörer från Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen samt andra aktörer med den gemensamma nämnaren att samtliga arbetar med folkhälsofrågor med fokus på ungas hälsa.

– Intresset av att arbeta med att främja barn och ungas hälsa och satsa på förebyggande arbete är stort. Vi hoppas att alla kommuner i Norrbotten vill arbeta enligt SAM-modellen, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg vid Region Norrbotten.

Om SAM

SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och ungas psykiska hälsa.

Kontaktperson

Namn: Linda Moestam
Titel: Folkhälsostrateg, Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-212 39 81

Namn: Åsa Sandberg
Titel: Projektledare, Piteå kommun
Telefonnummer: 070-661 09 30

18 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering