Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottens läns landsting blir Region Norrbotten

Anna Lindberg, Planerare, kontakt

Kontaktperson

Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör
Telefon: +46 (0)920 28 41 81
E-post: anna.lindberg@norrbotten.se

Den 1 januari 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bildade Region Norrbotten.

Norrbottens läns landsting har under lång tid arbetat för att vi som bor i länet ska ha trygg vård, ett rikt kulturutbud och fungerande kommunikationer. Ett uppdrag har också varit regional utveckling och tillväxt. Från och med den 1 januari 2017 utökades det uppdraget då det blev vår uppgift att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Norrbotten.

Förändringen innebär i huvudsak att vi ska administrera, planera, hjälpa till med finansiering, och att stötta dialogen mellan olika aktörer i och utanför länet. Med Region Norrbotten får vi, genom våra folkvalda politiker, större inflytande över vårt län och kan tillsammans fortsätta jobba för det bästa livet och den bästa hälsan i Norrbotten.

Ny politisk organisation

Den politiska organisationen förändras genom nya uppdrag till politikerna. Ett nytt regionutvecklingsutskott bildas, landstingsfullmäktige byter namn till regionfullmäktige och landstingsstyrelsen kallas från årsskiftet regionstyrelsen. Landstingsråden kommer att kallas regionråd.

Nytt namn

Norrbottens läns landsting byter namn till Region Norrbotten, ett namn som passar bra till vårt nya bredare uppdrag. Det är landstingsfullmäktige som har beslutat om det nya namnet. Det nya domännamnet på vår externa webbplats blir www.norrbotten.se och alla anställda byter e-post enligt modellen namn.namnsson@norrbotten.se.

Grafisk profil

Logotyp för nedladdning

Verksamhetsövergång

Sjutton medarbetare som arbetat med regional utveckling på Länsstyrelsen har vid årsskiftet gått över till den nya organisationen Region Norrbotten.

I samband med detta försvann Division kultur och utbildning och blev organisatoriskt en ny enhet under Avdelningen för regional utveckling.

Vad innebär det att vara regionalt utvecklingsansvarig?

Landstinget behåller alla de uppgifter det har idag, inklusive hälso- och sjukvården. Företrädarrollen, att det blir regionens valda politiker som företräder Norrbotten, är en viktig förändring. Det här är några av de uppgifter som överförs från länsstyrelsen:

  • Den regionala utvecklingsstrategin.
  • Länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Användningen av statliga medel till projekt och företagsstöd.
  • Uppgifter inom EU:s strukturfondsprogram.

20 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering