Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Rönmark hedersprofessor i Hanoi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-10-06
  •  Källa: Region Norrbotten
Eva Rönmark Foto: Bo Pettersson

Eva Rönmark, chef för de norrbottniska OLIN-studierna, har utsetts till hedersprofessor vid ett medicinskt universitet i Vietnam, Hanoi Medical University. ”Det är en fin utnämning som jag är glad över”, säger hon.

För drygt tio år sedan var Eva Rönmark handledare för den vietnamesiska läkaren och doktoranden Hoàng Thi Lâm som behövde handledare till ett doktorandprojekt som kunde genomföras i Vietnam.

– Jag och Bo Lundbäck, som tidigare var lungläkare i Norrbotten och initiativtagare till OLIN, tog oss an henne. Vi hjälpte till med att genomföra en studie med liknande metoder som vi använt oss av i Norrbotten, säger Eva Rönmark, verksamhetschef vid OLIN-studierna och adjungerad professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Resultatet blev en av de största befolkningsstudier som gjorts bland vuxna i Vietnam avseende astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Undersökningen omfattade 8000 personer. Forskningen visade att hela 68 procent av männen i den lantliga regionen Bavi var rökare, medan andelen kvinnor i Hanoi som rökte uppgick till 4 procent. Skillnaden bidrog till att KOL var betydligt vanligare bland män.

Vidare uppgick befolkningen med astma till 5,6 procent i Hanoi, vilket var avsevärt högre än man tidigare trott. Studierna identifierade även viktiga allergenkällor, alltså ämnen som orsakar allergi.

– Forskningen om astma, allergi och KOL har lett till ökad uppmärksamhet på betydelsen av diagnostik och behandling, vilket sekundärt bidrar till en förbättrad vård och förebyggande insatser i Vietnam.

När doktorandprojektet var avslutat fortsatte samarbetet mellan forskargrupperna. Hoàng Thi Lâm är nu docent vid Hanoi Medical University och chef för verksamhetsområdet allergi och klinisk immunologi vid ett stort sjukhus i Hanoi. Även efter disputationen har hon haft forskningsvistelser i Sverige och Norrbotten.

Nu har Hanoi Medical University utsett Eva Rönnmark och Bo Lundbäck till hedersprofessorer. Den ceremoni som skulle ha ägt rum i höst är på grund av coronapandemin framflyttad.

– Det här är en utmärkelse som även Region Norrbotten kan känna sig stolt över. Den kunskap och erfarenhet som forskningen i OLIN-studierna genererat har också kommit Vietnam till gagn, säger hon.

Fakta OLIN-studierna

  • OLIN, Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten, har pågått i 35 år och omfattar i dag data om drygt 60 000 personer.
  • OLIN-studierna har fyra forskningsinriktningar: Astma och allergi bland vuxna, Astma och allergi bland barn, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och Hälsoekonomi (sjukdomens kostnader för individen och samhället).
  • Bland de som jobbar med studierna är många yrkesgrupper representerade: läkare, sjuksköterskor, beteendevetare, statistiker, ekonomer och fysioterapeuter.
  • OLIN-studierna har ett stort nationellt och internationellt forskningsnätverk, framför allt i Norden och USA.

Kontaktperson

Namn: Eva Rönmark
Titel: Verksamhetschef vid OLIN-studierna och adjungerad professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Telefonnummer: 070-542 44 31

29 september 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering