Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Norra Sverige enar sig kring gemensam kulturpolitik

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-02-06
  •  Källa: Region Norrbotten

Vid det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna presenteras en kulturpolitisk positionering mellan de fyra nordligaste regionerna. Positionen innebär att Jämtland Härjedalen, Västernorrland samt Norrbotten och Västerbotten åtar sig att agera tillsammans i ett antal kulturpolitiska frågor och samlar därmed norra Sverige i kulturpolitiken.

Det är de fyra nordligaste regionerna; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten som genom sin politiska representation står bakom positioneringen. Regionerna har landat i att de har många gemensamma nämnare inom kultursektorn, till exempel starka kulturinstitutioner, drivande och engagerade kultur­skapare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk kultur och en levande folkbildningstradition. Samtidigt finner aktörerna att utmaningarna för kulturen i regionerna är likartade. Samtliga regioner präglas av långa geografiska avstånd med utmaningar i att förmedla ett kvalitativt utbud av kultur på̊ jämlika villkor.

- Äntligen har vi kulturpolitiskt också startat ett länsövergripande samarbete. Vi har mycket gemensamt som vi både behöver samverka kring och driva på nationell nivå. Därför känns det perfekt att lansera och manifestera det hela på Folk och Kultur som lyfter kulturen och den regionala nivån, säger Tomas Vedestig, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.

Positionen omfattar tre prioriterade områden som regionerna åtar sig att verka inom:

1. Urfolket samer

Regionerna ska:

- Utveckla samverkan med Sametinget och andra samiska kulturinstitutioner

- På olika nivåer verka för samiska scener och samiska center

- Främja insatser för den samiska kulturen

2. Kulturella och kreativa näringar

Regionerna ska:

- Etablera noder för form och design i norra Sverige

- Stärka inkubatorer och kreativa kluster i norra Sverige.

- Arbeta tvärpolitiskt för att andra politikområden tar in kulturens roll i samhällsutvecklingen.

3. Arrangörsfrämjande åtgärder

Regionerna ska:

- Utveckla arrangörsstödet

- Stärka befintliga och nya arrangörsnätverk

- Öka tillgängligheten till kultur

 Hela positionen.

De som presenterar positionen är Nina Björby, ordförande för kulturutskottet vid Region Västerbotten, Tomas Vedestig, ordförande Regionala utvecklingsnämnden vid Region Norrbotten, Karin Thomasson, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Jämtland Härjedalen och Hans Backlund, ordförande nämnden för hållbar utveckling vid Region Västernorrland. 

Pressinbjudan

Positionen presenteras vid ett seminarium vid Folk och kultur den 6 februari. Press välkomnas att närvara vid seminariet.

Tid: 15.00-16.00

Lokal: Terassen, Hotell Bolinder Munktell Eskilstuna

Kontaktperson

Namn: Tomas Vedestig (SJVP)
Titel: Ordförande för regionala utvecklingsnämnden
Telefonnummer: 070-203 35 23

6 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering