Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Lägst sjukfrånvaro i landet - igen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-03-10
  •  Källa: Region Norrbotten

I Region Norrbotten ligger sjukfrånvaron på 4,5 procent. Det är 1,2 procentenhet lägre än genomsnittet för riket och innebär att Region Norrbotten för andra året i rad har lägst sjukfrånvaro bland alla regioner i landet.

– Det är mycket glädjande att sjukfrånvaron i regionen minskar och vi har under många år arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett prioriterat fokusområde, säger Karin Larsson, HR-direktör i Region Norrbotten.

Region Norrbotten har under ett par års tid drivit ett projekt tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos regionens medarbetare. Genom tidiga insatser och stärkt samverkan hoppas Region Norrbotten kunna förebygga sjukskrivning och möjliggöra för medarbetare att stanna i arbete, vilket är en del i arbetet med att skapa hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser.

Regionens chefer har i uppdrag att säkerställa medarbetarnas delaktighet på arbetsplatserna i det dagliga förbättringsarbetet för att främja en god arbetsmiljö. Utöver detta har regionen ett specialiserat HR team som på ett strukturerat sätt stödjer cheferna i att arbeta med arbetsrelaterad rehabilitering.

Regionen har ett samverkansavtal med Försäkringskassan som möjliggör ett gott samarbete både på ledningsnivå och i specifika ärenden. Företagshälsan har kommit långt i arbetet med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i regionens verksamheter.

– Norrbottens demografiska förutsättningar medför att det är en utmaning att klara kompetensförsörjningen både nu och i framtiden. Förutom att sjukfrånvaron påverkar regionens möjlighet att bemanna sina verksamheter är det ett personligt lidande för individerna som är sjuka och den del av sjukfrånvaron som går att förebygga ska vi absolut fokusera på att minska, säger Karin Larsson.

Jämfört med männen har kvinnor fortsatt högre sjukfrånvaro, däremot minskar sjukfrånvaron mer för kvinnor än för män vilket är en ny trend. Det är SKR som har sammanställt regioner och kommuners sjukfrånvaro i en ny rapport.

Pressbild

Karin Larsson

Högupplöst bild på Karin Larsson.
F
oto: Anders Alm

Kontaktperson

Namn: Karin Larsson
Titel: HR-direktör
Telefonnummer: 070-527 13 02

10 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering