Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Information från pressträff, 20 maj

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

 • Publicerad: 2020-05-20
 •  Källa: Region Norrbotten

Idag, 20 maj, har Region Norrbotten hållit pressträff med anledning av pandemin. På pressträffen informerades om följande punkter.

Bildspel från pressträff

Hälsoguide för äldre och riskgrupper

Digitalen

 • Fram till idag har 351 personer konstaterats ha covid-19 i Norrbotten. Mörkertalet är mycket stort. De konstaterade fallen ökar med en handfull personer varje dag.
 • 43 personer med covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan pandemins början. Ingen har avlidit sedan 9 maj.
 • De allra flesta som har avlidit i Norrbotten är äldre och har behov av vård och omsorg, till exempel på särskilt boende eller med hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Det prov som används för att se om en person har covid-19 just nu kallas för PCR-prov. Region Norrbotten har under den senaste veckan tagit ungefär 1000 PCR-prover. Målet för provtagningen är dock ännu högre.
 • Trots att provtagningen ökar så ligger antalet konstaterade fall på en handfull nya fall varje dag.
 • 21 personer med covid-19 får vård på sjukhus. Det är elva personer färre jämfört med förra veckan. Sju av dem får intensivvård.
 • Idag kan Region Norrbotten visa kurvor över både hur många vårdplatser som krävts för covid-vård och hur många patienter som behövt intensivvård under perioden. Just nu är det ungefär hälften så många patienter inom intensivvården jämfört med kring påsk.
 • Sedan förra veckan provtar Region Norrbotten vård- och omsorgspersonal för att se om de haft covid-19 och blivit immuna.
  • Provtagningen kallas serologisk provtagning.
  • Hittills har 911 prover tagits.
  • 11 procent av de provtagna har visat sig vara immuna mot covid-19
  • På IVA på Piteå sjukhus har det visat sig att ingen har smittats på jobbet.
  • Just nu pågår en undersökning med 500 slumpvis utvalda norrbottningar för att se hur många i länet som blivit immuna.
  • Testning av allmänheten på bred front kommer senare.
 • Parallellt med den vård som är kopplad till pandemin har den vanliga vården fortsatt. Region Norrbotten har arbetat för att hålla så stor tillgänglighet som möjligt.
  • Trots den ökade belastningen  har tillgängligheten till kontakt med sin hälsocentral samma dag och möjligheten till medicinsk bedömning inom tre dagar på hälsocentral ökat och ligger på 91 resp 95 procent.
  • Nästan alla patienter får kontakt med sin hälsocentral samma dag eller får en medicinsk bedömning inom tre dagar har ökat. Det är ett exempel på hur tillgängligheten ökat.
  • Omställningen till besök på distans har gått fort och mängden besök via video, telefon och chatt har ökat.
  • Inom primärvården har också mängden hembesök ökats för att riskgrupper inte ska utsättas för onödig risk att smittas. Man har också jobbat med väntrum och tidbokningar för att undvika trängsel.
  • Den förstärkta hemsjukvården har gjort att multisjuka patienter har kunnat undvika onödiga sjukhusbesök.
  • Under hela pandemin har det funnits vårdplatser tillgängliga både för covid-patienter och övriga patienter.
 • Det finns ett vårdbehov som Region Norrbotten måste lösa efter pandemin. Behovet av att minska onödiga kontakter kommer att finnas kvar under lång tid och därför kan besöken lösas digitalt.
 • Den som behöver vård ska söka vård. Det finns separata flöden för covid-patienter och andra, så ingen behöver vara rädd för att smittas i vården.
 • Behovet av rehabilitering efter covid-19 är stort.
  • Norrbotten har börjat skissa på hur rehabilitering ska se ut.
  • Den som har varit sövd under flera veckor kan behöva träna upp muskelstyrka. Minnet kan också påverkas. Dessutom har man en stark upplevelse med sig som kan behöva bearbetas.
  •  Rehabiliteringen handlar både om kroppen och sinnet och kan påbörjas på sjukhus för att sedan fortsätta hemma, i primärvården eller hemsjukvården.
 • Pandemin påverkar många psykiskt. Det gäller både personer som har psykisk sjukdom sedan tidigare och personer som utvecklat ångest och oro på grund av till exempel smitta.
  • Region Norrbotten arbetar med att kunna ta hand om både befintliga och nya patienter.
  • Digitalen och 1177 är två av ingångarna för de som mår dåligt.
  • Inom Region Norrbotten finns en psykiatriker som forskar på hur pandemin påverkar den psykiska hälsan.
  • I ett utskick som gjorts till hushållen tidigare finns kontaktnummer som är bra att ha. Utskicket finns också bifogat längre ner i denna text.
 • Akut omhändertagande är en typ av vård som hela tiden måste finnas.
  • Tidigare under pandemin sökte färre vård för till exempel hjärtinfarkter. Det har nu återgått till mer normala nivåer vilket vi ser det som positivt då en förklaring kan vara att man söker vård när man behöver. Dock vet vi inte att det är så.
  • Du som är akut sjuk får vård oavsett om du också har luftvägssymtom eller inte.
  • Vården kommer att fortsätta vara ansträngd även under sommaren och för att spara på läkemedel och skyddsutrustning måste alla ta ett ansvar och minska risken för att skada sig själv eller andra.
  • För att minska trycket på vården bör man undvika aktiviteter som ökar risken för allvarliga skador, till exempel skoteråkning eller extremsporter.
  • En annan typ av verksamhet som påverkar tillgång till läkemedel och skyddsutrustning är operationer som inte görs av medicinsk anledning, till exempel för att ändra sitt utseende. Den typen av operationer bör undvikas.
 • Nu återupptas mammografin i liten skala.
  • Kiruna och Piteå är först ut.
 • Du som får en kallelse för röntgenundersökning - kom! Region Norrbotten har i sånt fall bedömt att du har ett behov av att undersökas.
 • Den senaste tiden har syrgasbehandling har diskuterats flitigt.
  • Syrgasbehandling ges på sjukhus.
  • Det finns stora risker med att ha syrgasbehållare i hemmet.
  • Det finns också risker med själva behandlingen eftersom syrgas kan orsaka explosionsartade brandförlopp.
  • Var man bor, i hemmet eller på särskilt boende, avgör inte om man får syrgas eller inte utan det är om man klarar den typen av behandling som avgör.
 • Det är viktigt att fortsätta följa rekommendationer från myndigheter. Det gäller även unga och friska personer som bör fortsätta att avstå från fester, krogbesök och andra aktiviteter där många samlas. Om vi slappnar av och lever som vanligt finns stor risk för att smittan ökar snabbt.

Region Norrbotten kommer att fortsätta att informera om pandemin och hur den påverkar vården och länet. Det kommer att göras med pressträff vid behov, pressmeddelanden och via våra övriga kanaler - till exempel norrbotten.se och Facebook. Det betyder att Region Norrbotten inte längre kommer att kalla till pressträff varje onsdag. Tack till alla som följt pressträffarna och hållit sig uppdaterade kring läget i Norrbotten.

Kontaktperson20 maj 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering