Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Får pris för sparade stick

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-06-17
  •  Källa: Region Norrbotten
Anna Åström, enhetschef och projektledare för PICC-line-mottagningen, specialistsjuksköterskorna Bengt Olsen och Claes Enberg samt Christina Lundqvist, verksamhetschef på IVAK. Anna Åström, enhetschef och projektledare för PICC-line-mottagningen, Bengt Olsen, specialistsjuksköterska, Christina Lundqvist, verksamhetschef på IVAK, och Claes Enberg, specialistsjuksköterska. Högupplöst bild (3,73 MB)

Med en tunn kateter i armen kan patienter som ofta läggs in på sjukhus besparas besvärande stick. Metoden kallas PICC-line och nu får mottagningen i Piteå Region Norrbottens förbättringspris.

PICC-line-mottagningen i Piteå startades 2018 och tar emot patienter från hela Norrbotten. Att sätta in en PICC-line kräver varken operationssal eller narkosläkare, som vid insättningen av en venport.

Patienterna är övervägande äldre personer med återkommande inläggningar. Även cancer- och smärtpatienter är vanligt förekommande. Tidigare var de tvungna att åka till Umeå.

Vinsterna för sjukvården är minskat antal vårddygn och vårdkontakter, minimerade röntgenundersökningar, minskad risk för återkommande infektioner, minskad användning av antibiotika och minskade vårdkostnader. Det frigör också tid för operationsavdelningen som i stället kan ta hand om andra patienter.

Räknat i pengar sparade Region Norrbotten 3,8 miljoner kronor i material och arbetskostnader under 2019 jämfört med om de istället använt venportar i samma omfattning som tidigare. Till detta kan läggas minskade vårddagar och minskade kostnader för utomlänsvård.

Så funkar PICC-line

  • PICC står översatt från engelska står för ”perifert inlagd centralkateter”.
  • En PICC-line beskrivs som en tunn kateter som läggs in i ett av överarmens blodkärl med hjälp av ultraljud.
  • Inläggningen tar ungefär en timme och sker med lokalbedövning.
  • När patienten väl har sin PICC-line kan den skötas i hemmet av distriktsköterskor, vilket kortar tiden för inläggning på sjukhus.

Kontaktperson

Namn: Anna Åström
Titel: Enhetschef på IVAK, Piteå sjukhus
Telefonnummer: 070-276 66 30

17 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering