Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Bra grund för jämställdhet efter lång satsning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-02-04
  •  Källa: Region Norrbotten

Nu går förra årets jämställdhetssatsning för landets modellregioner i mål. Norrbotten är en av regionerna som utvecklat sitt jämställdhetsarbete. − Nu har vi lagt en bra grund för att mer systematiskt arbeta in jämställdhetsperspektiv i ordinarie struktur och ledningssystem, säger Linda Frohm, regionråd (M).

Bakom satsningen på modellregioner står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under ett år har Region Norrbotten och fem andra regioner deltagit i satsningen för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. De övriga fem regionerna är Västerbotten, Värmland, Gotland, Halland och Gävleborg. Även tolv kommuner runt om i landet har deltagit varav Kalix och Övertorneå från Norrbotten. Nu samlas deltagarna på en avslutande konferens.

– För Norrbotten har deltagandet i modellregionarbetet varit angeläget utifrån vårt arbete tillsammans med kommunerna och tidigare undertecknade av CEMR-deklarationen, säger Anders Öberg, oppositionsråd (S).

Jämställdservice en självklarhet

I arbetet med modellregioner utvecklar regioner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom förbättringsarbeten på hemmaplan.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att Regionens resurser ska fördelas jämställt. Den här satsningen hjälper oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i ledning och styrning och det höjer kvaliteten i verksamheten, säger Linda Frohm.

Fördel att träffa andra politiker

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef, en eller ett par strateger samt en controller/ekonom från varje region.

– För mig som politiker har det varit givande att diskutera jämställdhetsarbetet med politiker från andra regioner, samtidigt som jag också har fått möjlighet att diskutera med våra chefer och experter hur vi ska arbeta själva, säger Linda Frohm.

Utvärderingen visar bra resultat

Utvärderingen av satsningen visar att alla deltagare har påbörjat eller vidareutvecklat jämställdhetsperspektivet i sina system för styrning och ledning, att alla har genomfört kompetenshöjande insatser och gjort en översyn av olika styrdokument. Merparten har också gjort ändringar i målskrivningar, policydokument och anvisningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

−Jag är mest stolt över den kompetens och effektivitet våra medarbetare visat under arbetet. Mest nöjd är jag med att vi nu från årsskiftet har tydliga rutiner för jämställdhetsprövning i alla våra beslutsunderlag vilket innebär att jag och alla andra politiker i Norrbotten hela tiden måste ta ställning till resultatet vilket gör det enklare att ta jämställda beslut, säger Linda Frohm.

Satsningen på modellregioner under 2019 har finansierats genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Nu finns beslut att satsningen fortsätter där SKR ger stöd för att modellregioner fortsätter under 2020.

– Det är väldigt positivt att SKR fortsätter att stötta regionerna i sitt jämställdhetsarbete. I Norrbotten kommer vi fortsätta på den väg vi slagit in på under förra året. Det systematiska och strategiska jämställdhetsarbetet har gjort att jämställdhetsfrågorna nu inkluderar fler personer, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdhet.

Kontaktperson

Namn: Linda Moestam
Titel: Folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdhet
Telefonnummer: 070-212 39 81

4 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering