Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Region Norrbotten minskar sin klimatpåverkan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-11-20
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbotten har minskar sin miljö- och klimatpåverkan inom flera områden, visar en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting som släpps idag. Ett område där stor förbättring har skett är återvinning.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar i dag, för sjätte året i rad, rapporten Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna. Sedan ifjol har Region Norrbotten förbättrat sina resultat inom alla områden utom energianvändning, som ligger kvar på samma nivå som förra året.

Hur mycket klimatpåverkan har minskat syns tydligt när man tittar på resultaten över en tioårsperiod. När det gäller återvinning av avfall har Region Norrbotten förbättrat sig med 16 procent sedan förra året och hela 30 procent de sista tio åren. Hos vårdpersonalen finns ett stort engagemang för återvinning och att hitta bra miljölösningar.

En annan bidragande orsak till förbättringen är att se till att det blir miljösmart redan när produkter köps in. Förpackningsmaterial ska helst vara återvinningsbart och Region Norrbotten ställer också krav på leverantörerna att minska på förpackningsmaterialet.

– Det har blivit bättre men det finns fortfarande förbättringar att göra. En del plastsorter hade vi helst sluppit och det kommer vi nog göra i framtiden. Det händer mycket med utvecklingen och så småningom kommer det att finnas bra materialval till alla produkter som vi behöver, säger Jenny Hallergren Norlin, miljösamordnare på Region Norrbotten.

 De sista tio åren har förskrivningen av antibiotika på recept i öppenvården i Norrbotten minskat med drygt 20 procent

– Det är en glädjande minskning.  Vi behöver minska antibiotikaanvändandet ännu mer under de kommande åren, och då även inom slutenvården. På så sätt kan vi undvika att multiresistenta bakterier ställer till stora problem. Det gäller både Norrbotten, Sverige och världen, säger Anders Nystedt, Smittskyddsläkare i Norrbotten.

Andra resultat från tioårsperioden är: Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 5 till 36 procent. Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska har ökat från 3 till 30 procent. Energianvändningen per lokalyta har minskat med 4 procent. Klimatutsläppen från medicinska gaser har minskat med 32 procent.

Rapport: Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna

Kontaktperson

Namn: Jenny Hallergren Norlin
Titel: Miljösamordnare
Telefonnummer: 076-835 47 72

Namn: Anders Nystedt
Titel: Smittskyddsläkare
Telefonnummer: 073-064 17 67



20 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering