Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Stärkt ekonomiskt resultat för Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-01-24
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbottens ekonomiska resultat uppgick 2017 till + 302 miljoner kronor vilket är en förbättring med drygt 100 miljoner jämfört med 2016. Det innebär att regionen klarade de finansiella målen för god ekonomisk hushållning genom att lämna ett överskott på mer än två procent.

– Med det här resultatet klarar vi av att återställa underskott från tidigare år. Vi ska nu fortsätta
på den inslagna vägen med god kontroll över kostnaderna samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter. Då kan vi få mer vård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling för
skattepengarna säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Resultatet är 88 mkr bättre än prognosen per oktober. Det kan främst förklaras genom ett bättre utfall av skatteintäkter, riktade statsbidrag och avkastning på penningplaceringar. Lägre region-gemensamma kostnader, där bland annat läkemedel ingår, har också haft en positiv påverkan på resultatet.

Även om regionen sammantaget nästan nådde resultatmålet på 312 miljoner kronor har hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortfarande ett underskott på 371 miljoner på grund av för höga kostnads-nivåer. Det har dock skett en förbättring med 75 miljoner jämfört med år 2016.

– På sikt är förutsättningarna för vården mycket utmanande och vi kan inte räkna med att det som bidragit till årets resultat kvarstår, säger regiondirektör Veronika Sundström.  Därför måste förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården intensifieras för att klara kompetensförsörjning, kvalitet och ekonomi.

För att fortsätta att klara finansiella målen för god ekonomisk hushållning, och generera ett överskott på två procent, krävs att regionen minskar kostnadsnivån med cirka 200 miljoner. En del i detta är att fortsätta arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal som under 2017 kostade regionen 297 miljoner kronor. Förutom förbättrad ekonomi ska detta också leda till bättre kontinuitet för patienterna, god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete där alla bidrar till ökad kvalitet.

Kontaktperson

Namn: Veronika Sundström
Titel: Regiondirektör
Telefonnummer: 070-555 84 36

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070- 222 18 06

Namn: Tarja Lepola
Titel: Ekonomidirektör
Telefonnummer: 070-638 15 99

24 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering