Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Regionstyrelsen föreslår ny finanspolicy

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-05-02
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbottens prognoser visar på att kostnaderna och utbetalningarna för medarbetarnas pensioner ökar snabbare än skatteintäkter och statsbidrag. För att uppnå målet om en ekonomi som inte belastar kommande generationer behöver regionen de närmaste åren göra ytterligare avsättningar till pensioner och ändra strategi för förvaltning av pensionsmedlen.

Målet är att pensionsmedlen på sikt ska täcka hela pensionsskulden. Idag utgör dessa 44 procent. Därför behöver regionen under de närmaste åren göra ytterligare avsättningar till pensionsmedel men också ändra strategi för förvaltning av pensionsmedlen för att klara de kraftigt ökade pensionskostnaderna och pensionsutbetalningarna framöver.

Ett förslag har därför tagits fram som beskriver hur regionen bäst ska uppnå nödvändigt pensionskapital genom en ny förvaltningsstrategi. Strategin innebär att andelen investeringar i aktiefonder kan öka men med tydlig riskbegränsning.

I policyn har också hänsyn tagits till att regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag utgår från de globala målen i Agenda 2030. Ett första steg innebär därför att placeringar inte görs i bolag som utvinner fossila bränslen som sin huvudsakliga verksamhet.

- Policyn gör det möjligt för regionen att säkerställa att det finns tillgängliga likvida medel i framtiden för att klara av samtliga utbetalningar som berör pensioner till tidigare anställda. Utan att det riskerar att tränga undan behov av likviditet för andra ändamål, som t.ex. större investeringar, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

Förslaget innebär även att cirka 500 miljoner ska avsättas av dagens likviditetsreserv till kapital-förvaltning samt att ytterligare avsättningar görs med cirka 200 miljoner kronor under de närmaste åren.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: Tarja Lepola

Namn: Ekonomidirektör, Region Norrbotten
Titel: 070-638 15 992 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering