Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Norrbottningarnas tankar om framtidens hälsa och vård önskas

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-03-14
  •  Källa: Region Norrbotten

Befolkningen i Norrbotten blir allt äldre samtidigt som vi blir färre i arbetsför ålder. Det sätter våra välfärdstjänster på prov – inte minst inom hälsa och vård. Detta utmanar oss att tänka nytt och vara i framkant. Idag startar Region Norrbotten samtal med medborgare om framtidens hälsa och vård – med sikte på år 2035.

Den äldre befolkningen har ökat mycket under de senaste tio åren. Samtidigt minskar den del av befolkningen som är i arbetsför ålder och denna utveckling förväntas fortsätta. År 2035 kommer närmare 9000 fler norrbottningar att vara 65 år eller äldre jämfört med idag. Om vi dessutom fortsätter att insjukna som idag betyder det till exempel att närmare 1500 fler kommer att drabbas av demens samtidigt som de som insjuknar i andra kroniska sjukdomar också kommer att öka.

Även nationellt så ses en liknande utveckling, men Norrbotten hör till de regioner som först möter den tydligast.

För att möta framtiden tar Region Norrbotten just nu fram en långsiktig riktning för hälso- och sjukvården inom länet, med sikte på år 2035 och vägen dit.  Dialoger såväl i den egna verksamheten som med medborgare och vårdens samarbetspartners blir viktiga bitar i arbetet.

– Jag är övertygad om att vi kommer att klara dessa utmaningar och kunna bli en förebild för nya lösningar och arbetssätt inom hälsa och vård. Nu vill vi ha en dialog med norrbottningarna om hur vi tillsammans ska kunna tänka nytt, säger Veronika Sundström, regiondirektör.

Den första träffen är i Övertorneå där hälsocentralen och kommunen redan idag arbetar aktivt med nya arbetssätt och att hitta styrkor i det som också är utmaningar.

Redan idag är var tredje Övertorneåbo över 65 år jämfört med knappt var fjärde i länet och var femte i landet. Det här är en utveckling som fortsätter såväl i Övertorneå som i länet och övriga Sverige.

– Vi i glesbygden märker nog av utvecklingen först. I vår kommun måste vi tillsammans hitta nya vägar för att lösa problem och hitta nya sätt att arbeta och samverka. Att ha dessa samtal ser jag som världens chans för oss att ta del av Övertorneåbornas idéer och kunnande. Det finns så mycket kraft och vilja hos människorna här.  Nya arbetssätt och lösningar är ett måste för vår överlevnad, säger Elisabet Eero, verksamhetschef vid Övertorneå hälsocentral.

Vi kommer också att hålla dialogmöten i Kiruna, Jokkmokk, Piteå och Luleå.

Arbetet med att ta fram målbild och plan med sikte på år 2035 ska presenteras i juni 2018.

Läs mer på:
www.norrbotten.se/2035

Kontaktperson

Namn: Veronika Sundström
Titel: Regiondirektör
Telefonnummer: veronika.sundstrom@norrbotten.se eller 070-555 84 36

Namn: Lisbet Löpare-Johansson
Titel: Utvecklingsdirektör
Telefonnummer: lisbet.lopare-johansson@norrbotten.se eller 070-567 44 6614 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering