Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Hur mår unga vuxna i Norrbotten?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-07-06
  •  Källa: Region Norrbotten

På nationell nivå vet man att unga HBTQ+-personer är en särskilt utsatt grupp när det gäller hälsotillstånd. För Norrbotten finns inga siffror. Nu frågar Region Norrbotten, via en enkät, hur unga norrbottningar mår.

De flesta homo- och bisexuella uppger att de har ett bra eller ett mycket bra allmänt hälsotillstånd, men trots detta finns det stora skillnader i den självrapporterade hälsan jämfört med heterosexuella. Bland transpersoner är självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling vanligt förekommande.

– En tredjedel menar att de någon gång försökt att ta sitt liv. Självmordstankar och/eller självmordsförsök är inom gruppen transpersoner vanligast bland yngre personer. För de mellan 15 och 19 år svarade fyra av tio att de försökt ta sitt liv någon gång enligt Folkhälsomyndighetens nationella undersökning, säger Joakim Suikki, PTP-psykolog vid BUP-mottagningen i Luleå.

Eftersom det saknas ett regionalt underlag kring bemötande och psykiskt mående finns det fram till och med sista augusti en enkät på nätet som är öppen för barn, ungdomar och unga vuxna i Norrbotten.

Enkäten fokuserar på hur HBTQ+-personer i Norrbotten upplever sina möten med vården och en skattning av psykiskt mående i allmänhet. Den första delen vänder sig främst till unga HBTQ+-personer men alla unga upp till 25 års ålder är välkomna att svara på enkäten då den också handlar om psykiskt mående överlag.

– Vi behöver få veta hur läget faktiskt är i Norrbotten när det gäller HBTQ+-personers upplevelse av vården och ungas psykiska mående överlag, säger Joakim Suikki. 

Därför görs enkäten

Enkäten är del i ett större projekt som folkhälsocentrum inom Region Norrbotten driver. Pengarna kommer från Socialstyrelsen. Målet är att kunna göra bemötandet inom vården bättre för unga vuxna, särskilt för unga HBTQ+-personer. Fokus kommer ligga på ungdomsmottagningarna eftersom det oftast är där unga kommer i kontakt med vården när det rör HBTQ+-frågor.

– Vi önskar att dessa unga hbtq-personer hade det enklare i vårdmötet, att alla får samma rätt att känna sig bekräftade, respekterade och sedda. Oftast handlar det om små saker, detaljer som kan göra hela skillnaden, säger Barbro Backgård, barnmorska på Luleå ungdomsmottagning. 

HBTQ+?

HBTQ+ står för homo-, bi-, transsexuell och queer. Plustecknet representerar andra sexualiteter och könsidentiteter.

Svara på enkäten här.

Kontaktperson

Namn: Joakim Suikki
Titel: PTP-psykolog, BUP Luleå-Boden
Telefonnummer: 0920–71444

4 juli 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering