Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Förslag om gratis pneumokockvaccin för riskgrupper

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-01-18
  •  Källa: Region Norrbotten

Nu föreslås att vaccin mot pneumokocker ska bli avgiftsfritt för norrbottningar som är 65 år och äldre samt till vissa riskgrupper. Att fler vaccinerar sig ger både hälsomässiga och hälsoekonomiska vinster. – Genom vaccineringen undviker man att drabbas av en, för många äldre, livshotande sjukdom som det tar lång tid att återhämta sig från, säger regionrådet Glenn Berggård.

Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och är idag avgiftsfri för barn och unga upp till 17 år.  Totalt vaccineras årligen närmare 9 000 personer mot pneumokocker i Norrbotten. Barn och unga utgör ca 85 procent av det totala antalet vaccinerade i länet. Övriga är i huvudsak personer som tillhör någon av riskgrupperna.

Pneumokocker kan orsaka olika sjukdomstillstånd som bihåle- och öroninflammation, men kan även ge allvarligare infektioner och är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Bakterien kan också spridas och orsaka djupa livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

– Det finns stöd för att pneumokockvaccination ger ett bra skydd mot djupa, livshotande infektioner och ett visst skydd mot lunginflammation orsakat av pneumokocker, säger regionrådet Agneta Granström.

I Norrbotten har det varit svårt att nå ut med pneumokockvaccin till äldre. Knappt 3000 personer, vilket motsvarar fem procent, i gruppen 65 år och äldre har vaccinerats under de senaste fem åren.

Pneumokockinfektioner orsakar stora belastningar i dels öppen- men framförallt sluten vård. Att förebygga pneumokockinfektioner förväntas ge en hälsoekonomisk vinst för sjukvården.

– Det handlar helt enkelt om att vårdbehovet minskar om fler vaccinerar sig, säger regionrådet Anders Öberg.

Att avgiftsfritt vaccinera personer som äldre än 65 år eller tillhör en riskgrupp skulle kosta mellan 500 000 kronor och 1 miljon kronor per år, beroende på hur många som väljer att vaccinera sig. Idag kostar det 395 kronor att vaccinera sig mot pneumokocker, varav besöksavgift utgör 200 kronor och själva vaccinet kostar 195 kronor.

Vaccinationen föreslås blir avgiftsfri från 1 mars. Beslutet om pneumokockvaccination tas i regionfullmäktige 14 februari. 

De kan få avgiftsfri vaccination mot pneumokockinfektion

Förslaget omfattar avgiftsfri pneumokockvaccination för följande grupper:

  • Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd.
  • Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkoholmissbruk, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Kontaktperson

Namn: Agneta Granström
Titel: Regionråd (MP), Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-305 52 58

Namn: Anders Öberg
Titel: Regionråd (S), Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-609 35 63

Namn: Anders Nystedt
Titel: Smittskyddsläkare
Telefonnummer: 073-064 17 67

18 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering