Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Färre utskrivningsklara patienter på sjukhusen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-19
  •  Källa: Region Norrbotten

Under flera år har utskrivningsklara patienter blivit kvar länge på länets sjukhus i väntan på att övergå till kommunens vård och omsorg. Efter att flera åtgärder vidtagits och en ny lagstiftning trätt ikraft har läget förbättrats och patienterna kommer snabbare i kommunens vård.

– Förändringen är anmärkningsvärd och gör stor skillnad i vården. Utifrån patientens behov har vi tillsammans hittat ett nytt sätt att arbeta på, säger Anneli Granberg, verksamhetsdirektör och projektägare för Min plan inom Region Norrbotten.

Vid årsskiftet infördes en ny lag som ställer högre krav på de olika aktörerna inom hälso- och sjukvården och omsorg. För att stärka samverkan mellan olika vårdgivare och underlätta för patienter och närstående i kontakter med vården så startades 2016 samverkansprojektet Min plan av Region Norrbotten, länets 14 kommuner, Norrbottens kommuner och Luleå tekniska universitet. Luleå och Haparanda kommun har varit pilotkommuner för att utveckla förändrade arbetssätt.

I februari breddinförandes de nya arbetssätten i verksamheterna och resultatet talar sitt tydliga språk. I början på året blev länets utskrivningsklara patienter kvar på sjukhus i 1882 dagar. I maj hade siffran minskat till 433 dagar.

En bidragande orsak till att de utskrivningsklara patienterna inte blir kvar på sjukhusen lika länge är att både Luleå och Bodens kommun har öppnat fler vård- och omsorgsplatser.

– Från årsskiftet har Luleå kommun startat upp 18 trygghetsplatser och tillsatt ett tvärprofessionellt utskrivningsteam. Dessutom har vi förändrat arbetssättet inom hemtjänsten, säger Gabriella Sjöström, socialchef i Luleå.

Den största vinsten är för den enskilda patienten, men även sjukhusen i stort gynnas av förbättringen. Bättre tillgänglighet till operation, kortare väntetider på akuten och bättre arbetsmiljö för personalen är några av de goda sidoeffekterna av att utskrivningsklara patienter vårdas i sin hemkommun istället för på sjukhusen.

– Verksamheterna har gjort ett stort jobb och det är verkligen roligt att se hur stor effekt ansträngningen har fått. Nu firar vi den här framgången som är bra både för den enskilda patienten och för hälso- och sjukvården i stort, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Kontaktperson

Namn: Anneli Granberg
Titel: Verksamhetsdirektör
Telefonnummer: 070-328 86 81

Namn: Gabriella Sjöström
Titel: Socialchef, Luleå kommun.
Telefonnummer: 0920-454360

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-222 18 06

19 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering