Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Få känner till samband mellan cancer och alkohol

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-01-24
  •  Källa: Region Norrbotten

Alkohol påverkar hela kroppen, även i små mängder, och det finns ett klart samband mellan alkoholkonsumtion och en rad olika sjukdomar så som cancer. Därför är det viktigt att prata om sina alkoholvanor med hälso- och sjukvården.

Enligt en europeisk studie uppskattas tio procent av alla nya fall av cancer hos män vara orsakade av alkohol och tre procent hos kvinnorna. I svenska förhållanden innebär det att cirka 3 000 män och drygt 800 kvinnor varje år drabbas av cancer som orsakats av alkohol. 

Men många är omedvetna om att alkohol ökar risken för cancer. En enkätundersökning som Cancerfonden lät göra 2012 visade att varannan svensk inte trodde att mängden alkohol påverkade risken att insjukna i cancer. 

– Att rökning är en orsak till exempelvis lungcancer tror jag är allmänt känt men däremot inte att det finns tydliga data på sambandet mellan relativt normal alkoholkonsumtion och förekomsten av cancer. Idag vet vi att det finns klara samband mellan alkoholkonsumtion och cancer i mun, svalg, matstrupe, lever, bröst och tjocktarm, säger Michael Dahlberg, länschef kirurgi, Region Norrbotten. 

Uppmärksammar alkoholens risker

Under januari kör de fyra norra landstingen och regionerna i samarbete med Regionalt cancercentrum i norr en kampanj som heter Blunda inte för riskerna. Kampanjen uppmärksammar att alkohol påverkar hur vi mår och ska motivera patienter att prata om sina alkoholvanor med hälso- och sjukvården. 

Många saknar kunskap om att även små mängder alkohol kan påverka hälsan negativt, på både kort och lång sikt. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att informera och uppmärksamma patienterna på riskerna med alkohol.

– Bästa sättet att avgöra om man dricker för mycket är att fråga sig själv om alkoholen får några negativa konsekvenser i ens liv, Om svaret är ja kan det vara läge att fundera över sina alkoholvanor, säger Britt-Marie Karlsson, folkhälsostrateg Region Norrbotten. 

Målet är att samtal om alkoholvanor och hur alkoholen påverkar hälsan ska bli ett naturligt inslag i mötet med hälso- och sjukvården. Det långsiktiga målet är att minska riskbruk bland befolkningen och därigenom förebygga alkoholrelaterad ohälsa såsom cancer. 

Kampanjen kommer att synas på bland annat hälsocentraler och i sociala medier. På 1177.se/alkohol finns det information om alkohol kopplat till hälsa.

Kontaktperson

Namn: Britt-Marie Karlsson
Titel: Folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-6583107 eller britt-marie.karlsson@norrbotten.se

22 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering