Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Vi bygger för framtidens hälso- och sjukvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-06-01
  •  Källa: Region Norrbotten
Visionsbild - nybyggnationer Sunderby sjukhus Vision 2022 - Sunderby sjukhus utbygg med byggnad för psykiatri och akutsjukvård Vision 2022 - Sunderby sjukhus utbygg med byggnad för psykiatri och akutsjukvård

Idag - 1 juni 2017 - har en presskonferens hållits om de utbyggnader av Sunderby sjukhus som kommer att sättas igång under april-maj 2018. Redan under hösten påbörjas en del markförberedelser. Under 2021 ska verksamheterna flytta in vartefter och 2022 beräknas allt vara klart - såväl ute som inne.

Sunderby sjukhus invigdes 1999 och sedan dess har mycket har hänt inom det medicinska området. Både sjukvården och patienterna har nya behov. Lokalerna fungerar inte bra längre. De kan heller inte förbättras genom att bygga om inne i sjukhuset. På Region Norrbottens webbplats kommer du att hitta information om hur byggarbetet går framåt.

Än så länge jobbar projektet med planering och projektering. Men – redan i höst kommer det att börja synas utomhus när markarbeten ska sättas igång.
Visionsbilder nybyggnationer Sunderby sjukhus

Bilder med högre upplösning:
Översiktsvy - Vision 2022 Sunderby sjukhus (pdf)
Översiktsvy - Vision 2022 Sunderby sjukhus (jpg)
Bilderna är fria att använda.

Kortfattad tidplan

Höst 2017

En ny kylvattenledning dras från sjukhuset ned till älven. Befintlig kylning räcker inte till när de nya byggnaderna står färdiga. Mark förbereds för personalparkeringar eftersom sådana försvinner innanför de inhägnade byggområdena. Marken förbereds för den provisoriska ambulanshallen. Personalparkeringarna ska vara klara. Byggområden börjar hägnas in.

April och maj 2018

Akuten jobbar nu i de provisoriska lokalerna. Arbetet med nya kylvattenledningen blir klart. Det sista som händer i detta arbete är att Sjukhusvägen, som går parallellt med 97:an, kommer att stängas av cirka en vecka. Väg 97 kommer inte att beröras eftersom ledningen trycks under den vägen. Nu sätts spaden i jorden och det verkliga markarbetet inleds med schaktning. Två stora byggropar på var sina om sjukhuset är snart ett faktum.

År 2019 och 2020

Under dessa två år pågår byggnationerna. Fotodokumentation kommer att göras och denna kan allmänheten följa via webbsidan: norrbotten.se/bygg-sunderbyn

År 2021

Under första delen av 2021 kommer nya psykiatrin att vara färdig. Under andra delen av 2021 kommer nya akutsjukvården att vara färdig.

Nya psykiatrin

Byggnaden där nya psykiatrin ska flytta in byggs på sjukhusets nordvästra sida. Under byggtiden kommer Norra entrén och ingångarna till psykiatrin och akutpsykiatrin att vara öppna som vanligt. Vägen in till Norra entrén kommer att flyttas lite, men i huvudsak är ändringarna små och besökare som vill använda ingångarna på denna sida av sjukhuset kommer inte att hindras nämnvärt av byggstök.

Nya akutsjukvården

Flygeln för nya akuten, röntgen, IVA (intensivvård) samt sterilcentral byggs på sjukhusets nordöstra sida. Här blir det mer ändringar än kring psykiatribygget. Under byggtiden kommer akutmottagningen att få provisoriska lokaler. Ingången till akuten flyttas därför en liten bit – samma hus men närmare järnvägen. En ny parkering för besökare till akuten ställs i ordning och infarten till denna blir från samma väg som ambulansen använder, se bild. I övrigt ska besökare inte störas av byggnationerna.

Patienter och besökare till röntgen och IVA använder sig av de stora besöksparkeringarna vid sjukhusets huvudentré.

Aktuella störningar - Vägar och trafik

Sjukhusets huvudentré och parkeringen för patienter och besökare kommer inte att beröras av byggena eller byggtrafik. Om det ändå skulle uppstå störningar i trafiken som berör på byggarbetena kommer aktuell information att finnas på regionens webbsida: norrbotten.se/Trafik

Löpande information om byggprojektet

Den 1 juni 2017 tänds byggprojektets webbsida: norrbotten.se/bygg-sunderbyn. Där kan allmänheten följa byggnationerna, ta del av eventuella störningar som uppstår samt se bildmaterial.

Under de fyra år som byggnationerna pågår kommer media att få information så fort det finns något nytt att berätta om och visa. Bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på webbsidan.

Information om byggprojektet kommer löpande att publiceras på norrbotten.se/bygg-sunderbyn

Kontaktperson

Namn: Anne Lindahl
Titel: projektledare
Telefonnummer: 072-241 36 39

1 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering