Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Vårdrelaterade infektioner minskar i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-05-22
  •  Källa: Region Norrbotten

Varje år mäts förekomst av vårdrelaterade infektioner inom slutenvården. I Norrbotten minskar andelen infektioner för tredje året i rad.

Årets resultat visar att 7,4 procent av alla patienter i Norrbotten hade en vårdrelaterad infektion. Det är lägre än genomsnittet för landet som ligger på 9 procent.

Att få en vårdrelaterad infektion när man vårdas på sjukhus innebär ett onödigt lidande för de patienter som drabbas. Det är också resurskrävande för hälso- och sjukvården eftersom vårdtiden för en drabbad patient är mer än dubbelt så lång jämfört med de som inte får en vårdrelaterad infektion.

– En av de viktigaste åtgärderna för att undvika infektioner är att följa Socialstyrelsens råd om basala hygien- och klädregler och även där ligger Norrbotten bättre till än riksgenomsnittet, säger Eva Sjölund som jobbar med patientsäkerhet inom Region Norrbotten.

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under vecka 12–13 på alla inneliggande patienter på en avdelning. Mätningarna omfattar alla personer inskrivna i slutenvård

På nationell nivå finns ett mål om att antalet vårdrelaterade infektioner inte ska överstiga 4 procent. Men trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen vårdrelaterade infektioner på en högre nivå.

– En möjlig förklaring till att målet inte uppnås kan vara att medelåldern och vårdtyngden förändras, säger Eva Sjölund.

Region Norrbotten använder resultaten från VRI mätningarna i arbetet för att göra vården bättre och säkrare för patienterna.  

Vad är vårdrelaterade infektioner?

Socialstyrelsen definierar vårdrelaterade infektioner så här:

Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning.

SKL:s rapport om vårdrelaterade infektioner.

SKL:s rapport om följsamhet av basala hygien- och klädregler.

Kontaktperson

Namn: Eva Sjölund
Titel: Utvecklingsledare patientsäkerhet
Telefonnummer: 0920-28 41 47

22 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering