Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Satsning på suicidförebyggande arbete i Haparanda

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-08-16
  •  Källa: Region Norrbotten

Ett stort antal ungdomar tar varje år sitt liv i Norrbotten där varje liv är ett liv för mycket. Därför har Haparanda kommun och folkhälscentrum via SAM på Region Norrbotten startat en satsning för att öka kunskap om att förebygga självmord bland unga i Haparanda.

I Haparanda finns ett stort antal ungdomar som lider av psykisk ohälsa, många ungdomar har genom åren tagit sitt liv som följd. Till följ av detta genomförs en satsning i förebyggande arbete och den 16 augusti klockan 9.00 genomförs den första utbildningen för samtliga lärare och personal i Haparandas skolor. Även socialtjänsten erbjuds utbildning.

- Det är viktigt att lyfta upp den här frågan och verkligen jobba för ungdomarna psykiska hälsa. Framförallt är det viktigt att vi vågar sätta ord på det som också kan kännas svårt och bryta tystnaden, säger Linda Moestam, processledare på Region Norrbotten.

Under utbildningen kommer Ullakarin Nyberg som är överläkare och arbetar med suicidprevention inom Norra Stockholms psykiatri och forskar om suicid vid Centrum för Psykiatriforskning vid Karolinska Institutet att föreläsa.

Föreläsning för närstående
Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut, kommer till Haparanda den 23 augusti för att berätta om sitt suicidförebyggande arbete och sin personliga erfarenhet när hennes egen dotter valde att ta sitt liv. Föreläsningen riktar sig till personal inom skolan, men även föräldrar, mor- och farföräldrar och andra närstående.

Även ungdomarna får utbildning den 24 augusti. Där kommer en film framtagen av SAM, Kulturenheten i Haparanda och ungdomar från kommunen att visas och Ludmilla Rosengren kommer förläsa. Ungdomarna kommer även få se scenföreställningen Här dansar vi inte! (Bastubaletten) med Bengt Niska, Henry Huuva och Bengt Aili.

SAM
Bakom satsning står SAM (Samverka, Agera, Motivera), som syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. Arbetet drivas av Folkhälsocentrum, Region Norrbotten från och med våren 2014. Bakgrunden är den ökande psykiska ohälsan bland unga i Norrbotten i åldrarna 0-20 år och bygger i stort på att lyssna in ungas röster till att arbeta med att förebygga självmord.

- Att arbeta med SAM är ett långsiktigt arbete, avslutar Linda Moestam. I fokus är de tidigare pilotkommunerna Boden och Haparanda men arbetet har också breddats till fler kommuner i länet. Syftet är att nå ett mer gemensamt arbetssätt med stärkt samarbete i regionen med att förebygga psykisk ohälsa och främja hälsa hos barn och unga.

Kontaktperson

Namn: Linda Moestam
Titel: Processledare
Telefonnummer: 0920-284855

Namn: Ullakarin Nyberg
Titel: Överläkare, Norra Stockholms psykiatri
Telefonnummer: 073-024 38 85

Namn: Ludmilla Rosengren
Titel: Läkare och KBT-terapeut
Telefonnummer: ludmilla@rosengren.info

16 augusti 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering