Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Region Norrbotten använder strålning på ett säkert sätt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-02-27
  •  Källa: Region Norrbotten

Efter en extern granskning genomförd av Strålsäkerhetsmyndigheten står det klart att Region Norrbotten använder strålning på ett säkert sätt. Myndigheten belyser endast sex brister i Regionens röntgenverksamheter, vilket står sig mycket bra mot riket.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Bild och Funktionsmedicins (röntgen) och Hjärtcentrums verksamheter vid Sunderby sjukhus ur ett strålsäkerhetsperspektiv. Syftet med granskningen var att kontrollera att strålsäkerhetskraven som ställs på verksamheten följs. Granskningen skedde i september förra året.

I en rapport bedömer myndigheten att sammantaget är de observerade bristerna av måttlig betydelse för strålsäkerheten och de ser mycket positivt på det arbete som påbörjats med att ta fram en så kallad röntgenhandbok som de som remitterar patienter till bilddiagnostik kan använda som beslutsstöd.

Av de brister som finns är många kopplade till svårigheten att dela kompetenser mellan verksamheter, speciellt när verksamheterna ligger långt ifrån varandra organisatoriskt.

– Lagstiftningen är inte anpassad till dagens sjukvårdssystem men under 2018 kommer ny lagstiftning som ger oss helt andra möjligheter, säger Love Kull, Regionen Norrbottens strålskyddsexpert tillika verksamhetschef för Medicinsk strålningsfysik.

Medicinsk strålningsfysik är en enhet som dagligen jobbar med strålsäkerhetsfrågor inom Region Norrbotten.

Strålsäkerhetsmyndigheten belyser även problematiken med att säkerställa strålsäkerhetskompetens för inhyrd personal på Hjärtcentrum vid Sunderby sjukhus.

– Detta gäller dock endast eventuella lokala avvikelser från en generell kompetens då vi granskar alla inhyrdas formella kompetens inom strålsäkerhetsområdet innan de får jobba i våra verksamheter, säger Love Kull.

Antalet påpekade brister står sig trots allt mycket bra jämfört med riket.

– Jag är väldigt glad och stolt över att det strålsäkerhetsarbete vi gör för våra patienter och anställda bedöms som bra av myndigheten. Vi ska vara mycket nöjda med resultatet som jag vill tillskriva våra engagerade medarbetare och chefer, säger Love Kull.

Region Norrbotten kommer nu att genomföra en analys för att identifiera bakomliggande orsaker till de brister som framgår av Strålsäkerhetsmyndigheten​ tillsynsrapport. Analysen ska spegla en helhetssyn av de bakomliggande orsakerna och beakta sambandet mellan mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer.

Fakta – Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för verksamhet med strålning. Tillsyn innebär att myndigheten på olika sätt kontrollerar att lagar, förordningar, föreskrifter och villkor följs vid verksamhet med joniserande strålning. Inspektioner är en central del av tillsynen.

De krav som ställs på verksamhet med joniserande strålning inom hälso- och sjukvården regleras genom strålskyddslagen samt föreskrifter utfärdade av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontaktperson

Namn: Love Kull
Titel: Verksamhetschef Medicinsk strålningsfysik samt Regionen Norrbottens strålskyddsexpert
Telefonnummer: 070-792 52 69 eller love.kull@norrbotten.se

27 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering