Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

OECD vill se satsningar på infrastruktur i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-03-13
  •  Källa: Region Norrbotten

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har under två år kartlagt utmaningar och möjligheter för att skapa tillväxt i de 14 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. För Norrbottens del krävs bland annat omfattande investeringar i infrastruktur och ökad internationalisering av små- och medelstora företag.

OECD Territorial Review of the Northern Sparsely Populated Areas är en analys av regioner som har gemensamma utmaningar, till exempel gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Studien ger Region Norrbotten viktig kunskap för arbetet med att skapa tillväxt i länet. Studien utgör också ett bra underlag för fortsatta diskussioner med beslutsfattare på nationell nivå i Stockholm och på EU-nivå i Bryssel.

– OECD ger oss mer kraft att påverka EU:s och Sveriges regionalpolitik, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande (S).

Infrastruktur avgörande för Norrbottens tillväxt

Rekommendationerna för Norrbotten handlar bland annat om att åtgärda de hinder som begränsar industrins kapacitet att frakta gods, framförallt genom att färdigställa Norrbotniabanan, men också genom ökade satsningar på infrastruktur i öst-västlig riktning till grannregionerna i Norge och Finland.

– Politiker i Norrbotten har kämpat för bättre infrastruktur så länge jag kan minnas. Nu när OECD:s studie presenterats kan vi använda den för att bättre förklara och ge våra frågor mer tyngd i förhandlingar med beslutsfattare i Stockholm och Bryssel, säger Maria Stenberg. 

OECD rekommenderar regionen att stärka små- och medelstora företags möjligheter att få ta del av forsknings- och innovationsfrämjande miljöer, samt ges bättre tillträde till internationella affärsnätverk. Det är främst länets små och medelstora företag på landsbygden som behöver öka sin konkurrenskraft genom affärsutveckling och innovationer.

Regionernas roll avgörande

I OECD:s rekommendationer till den nationella nivån föreslås bland annat stärka regionernas inflytande över nationella strategier inom exempelvis besöksnäring och infrastruktur, ge regionerna större inflytande över EU:s strukturfondsmedel, samt ansvara för både landsbygd och tillväxtpolitik.

– Jag tar speciellt fasta på hur OECD betonar vikten att vi som bor här ska få vara med och bestämma hur vi ska skapa tillväxt. Det stärker oss nu när vi bildat Region Norrbotten, säger Stenberg.

Idag, måndag 13 mars, offentliggjorde OECD-studien tillsammans med företrädare för deltagande regioner och ledande företrädare från EU, samt företrädare för de berörda ländernas regeringar. 

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-222 18 06

13 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Vad är OECD?

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningar (territorial reviews) där jämförelser görs utifrån andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogram och nationella nivåers regionala tillväxtpolitik. Studien av Northern Sparsely Populated Areas är första gången som 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför, har engagerats i en och samma studie. Därför har studien fått stor uppmärksamhet bland övriga länder i OECD, såsom Australien, Kanada, USA, Japan med flera.

 

Vad är NSPA?

De fjorton nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland ingår i ett nätverk som heter Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och tillsammans med regionernas respektive Brysselkontor arbetar nätverket med att påverka EU-institutionerna. Samarbetet har  varit framgångsrikt när det gäller tilldelningen av EU-stöd. Vid nuvarande programperiod (2014–2020) får exempelvis Norrbotten och Västerbotten tillsammans ta del av drygt 1.8 miljarder kronor i strukturfondsmedel, varav ungefär hälften utgörs av en så kallad extra gleshetsbonus. Diskussionerna om utformningen av EU:s politik för kommande period, dvs. (2021–2027) har redan inletts. Kritiken gentemot EU:s sammanhållningspolitik är stor bland medlemsländerna och farhågan från Norrbottens del är att medlen ska försvinna. Norrbotten vill tillsammans med NSPA säkra att det finns goda argument för fortsatt extra tilldelning till de nordliga glesbefolkade regionerna i Europa, därav en OECD-studie.