Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Godstransport i fokus i infrastrukturplan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-08-31
  •  Källa: Region Norrbotten

Idag lämnade Trafikverket sitt förslag till en ny nationell infrastrukturplan till regeringen. I förslaget finns Norrbottens prioriterade satsningar på bland annat Luleå hamn, Malmbanan och Norrbotniabanan.

Norrbotniabanans delsträckning mellan Skellefteå och Umeå finns med i Trafikverkets förslag. Trafikverket konstaterar att det rimliga är att sedan fortsätta med utbyggnaden upp till Luleå, men detta kommer att ske efter 2029.

– Norrbotniabanan i sin fulla längd är en avgörande förändring som kan skapa nya förutsättningar och möjligheter när det gäller Sveriges konkurrenskraft, säger Regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

För att större godsfartyg ska kunna nå Luleå föreslår Trafikverket muddring i Luleå hamn, den så kallade Malmporten. Även när det gäller transport på land finns förslag som påverkar Norrbotten – nämligen att delar av Malmbanan ska förstärkas för att klara extra tunga tåg på 32,5 ton. Det finns också förslag till investeringar och underhåll av E10 i Norrbotten.

– Dessa satsningar i Norrbottens transportinfrastruktur är nödvändiga, inte bara för länets fortsatta positiva regionala utveckling, utan även för Sverige och Europas utveckling och tillväxt, säger Maria Stenberg.

Norrbotten är en viktig del av Sveriges ekonomi, bland annat på grund av den omfattande råvaruförsörjningen till Europas förädlingsindustri.  Sedan millennieskiftet har Norrbottens tillväxtsiffror haft en stark utveckling som ligger över riksgenomsnittet. Norrbotten har efter Stockholm högst bruttoregionalprodukten per capita

– Både Sveriges och Europas välfärd är starkt beroende av vårt transportintensiva näringsliv och att Trafikverket ser behovet av utvecklade transportsystem inom samtliga transportslag är väldigt positivt, säger Maria Stenberg.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-222 18 06

31 augusti 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering