Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressinbjudan

Nya forskningsresultat om immunförsvarets utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

 • Publicerad: 2020-01-21
 •  Källa: Region Norrbotten

Nu har barnen i NICE-studien hunnit fylla ett år. Imorgon, onsdag, presenteras resultat från studien. Medierna hälsas välkomna att delta.

När: Onsdag, 22 januari. Klockan 18.00-19.30.
Plats: Sessionssalen, Regionhuset.

Förkortningen NICE kan översättas till Nutritionens inverkan på immunologisk mognad hos barn i relation till olika miljöfaktorer. Det innebär att NICE undersöker hur immunsystemet mognar hos nyfödda och små barn. Dessutom tittar man på hur mammans matvanor, familjens exponering till miljögifter och barnets introduktion av olika födoämnen kan påverka barnets immunförsvarsutveckling.

Allergi har en tydlig ärftlighet men påverkas även av vår moderna livsstil där spädbarnsperioden visat sig vara väldigt betydelsefull. Allergisjukdomarna tredubblades i Sverige under perioden 1970-1990, men därefter har ökningstakten minskat eller planat ut.

Nu visar studien att:

 • Om barn med misstänkt födoämnesallergi får möjlighet att tidigt upprätta en plan för återintroduktion av eliminerade födoämnen finns möjlighet att minska antalet barn med diagnosen födoämnesallergi. Tidigt i livet finns möjlighet att utveckla tolerans. Ibland har barnet fått en felaktig diagnos. Vinsten blir att barnet kan friskförklaras och vi undviker specialkost i förskola och skola.
 • Immunförsvaret utvecklas snabbt under barnets första levnadsmånader och inom NICE söker man nu ett samband mellan immunologisk mognad och allergiutveckling vid 1 års ålder. 
 • Det finns många olika faktorer som samvarierar med matintag och vilka födoämnen man väljer att äta. Detta innebär att samband mellan mat under graviditeten och barnets allergiutveckling är mångfacetterad. Man måste alltså titta på flera olika faktorer samtidigt.
 • Mammorna i NICE-studien exponeras för låga halter av giftiga metaller under graviditeten.
  Vi har identifierat de huvudsakliga kostrelaterade exponeringskällorna för dessa metaller.
  Trots de låga exponeringsnivåerna av metaller finns samband med barnens vikt vid födseln.

Kontaktperson

Namn: Anna Sandin
Titel: Överläkare, docent och huvudansvarig för studien
Telefonnummer: 076-838 47 63

20 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering