Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Problem med mätning av blodsocker

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En patient som genomgått en operation mätte sitt blodsocker själv via "knapp". Blodsockervärdet visade sig inte stämma och patienten hamnade i diabeteskoma.

En patient med diabetes typ I i 75-årsåldern använde subcutan glukosmätare (”knapp”) för att kontrollera glukosvärdena och dosera insulin. Efter en bukoperation kontrollerade patienten själv sina glukosvärden inneliggande på kirurgavdelning. Trots att patienten började må sämre var värdena på glukosmätaren acceptabla. När patientens medvetandegrad sjönk togs även venösa blodsocker som visade sig vara mycket höga. Patienten fick sedan behandling av diabetescoma på intensivvårdsavdelningen och tillståndet kunde hävas. Under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen tillstötte tyvärr komplikationer till bukoperationen som patienten sedan avled av.

Den typ av glukosmätare som patienten hade mäter inte blodglukos, utan glukos i vävnadsvätska och vid snabba förändringar, svåra sjukdomstillstånd och liknande kan värdena vara otillförlitliga. Man ska därför vid tveksamhet eller svåra sjukdomstillstånd alltid dubbelkolla värden från ”knappen” med ett blodprov (stick i fingret eller venprov). 

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Namn: Lars Grundström
Titel: Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Telefonnummer: 0920-28 49 85

12 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering