Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patient fick olämpligt läkemedel

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En patient som skulle opereras fick läkemedel som gjorde att hens operation behövde skjutas upp. Nu Lex Maria-anmäler Region Norrbotten händelsen.

En patient inkom i februari förra året till Sunderby sjukhus med symtom i form av successivt tilltagande huvudvärk, yrsel och illamående. Under den senaste månaden hade patienten också upplevt närminnesstörning och "trögtänkthet.” En datortomografi visade kronisk blödning under skallbenet (subduralhematom).  Efter samråd med neurokirurgkliniken vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) beslutades att transportera patienten till länsdelssjukhus för inläggning och optimering inför operation, för att två dagar senare transportera patienten till NUS för operation.

På grund av besvärande huvudvärk ordinerades patienten läkemedelsbehandling. Under transporten till NUS fick patienten pga kvarstående huvudvärk av misstag huvudvärkstabletter innehållande blodförtunnande medel vid två tillfällen.

Detta upptäcktes vid ankomsten till NUS och den planerade operationen fick ställas in. Patienten transporterades åter till länsdelssjukhuset efter att besked givits om minst sex dagars karenstid innan ny operationstid skulle kunna aktualiseras. Händelsen orsakade förlängt lidande och försenad operation för patienten. 

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Namn: Shiler Hussami
Titel: Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Telefonnummer: 0920-28 48 32

17 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering