Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patient fick medicin av fel sort

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En multisjuk patient i 80-årsåldern vårdades en längre tid på kirurgiska kliniken på grund av brusten gallblåsa. Patienten fick bland annat antibiotikabehandling. Tidigt en morgon påbörjades av misstag dropp med antibiotika av en sort som patienten är allergisk mot.

Kort därefter fick patienten andnöd och hjärtstillestånd. Återupplivningsförsök lyckades inte. 

Rättsmedicinsk undersökning påvisar inga tecken på allergisk reaktion. Dödsorsaken bedöms i första hand vara hjärt-kärlsjukdom.

Den felaktiga medicineringen hade kunnat få lika allvarliga konsekvenser och händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Namn: Lars Grundström
Titel: Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Telefonnummer: 0920-284985

12 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering