Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bátnedikšun/Tandvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Bátnedikšumis lea friddja dikšunválljen sihke mánáin ahte rávesolbmuin. Don sáhtát mannat eanadikki vuoláš álbmotbátnedivššus dahje priváhta bátnedikšunvuostáváldimis.

Seamma vejolašvuođat beroškeahttá bátnedoaktáris

Leanadiggi fállá bátnedikšuma álbmotbátnedikšumis mas lea almmolašbátnedikšun, spesialistabátnedikšun ja buohcciviessobátnedikšun. Dus lea seamma vejolašvuohta spesialistabátnedikšumii válljetba don oažžut du almmolašbátnedivššu álbmotbátnedivššus dahje priváhta bátnedoaktáris.

Gávnna bátneklinihka

Liŋkamenys olgeš bealde dán siiddus gávnnat Norrbottena bátneklinihkaid. Fuomáš ahte bálvalus lea ruoŧagillii.

Maid dat máksá?

Mánáide ja nuoraide bátnedikšun lea nuvttá

Measta buot bátnedikšun lea nuvttá mánaide ja nuoraide dan jagi rádjái go sii devdet 19 jagi. Dat lea seamma sihke álbmotbátnedivššus ja priváhta bátnedoaktáris gii váldá vuostá mánáid.

Buohccimávssut rávesolbmuidbátnedikšumis

Mávssut leat sierraláganat sierra divššuaddiin. Jeara du klinihka  bátnedikšunveagas maid jur du dikšun boahtá máksit.

Gieldin

Riŋge vuostáváldimii gos leat várren áiggi ja gieldde áiggi áiggil jus it sáhte boahtit. Muđuin fertet goittotge máksit galledanmávssu.

Fáhkka bátnedikšun

Beaivet árgabeivviid

Riŋge du bátneklinihkkii.

Eahkes ja basiid áigge

Unnit fáhkka dilis dego gahččan duokŋas ja muttolaš várkkas:

Riŋge vuosttažin 1177 dahje váldde oktavuođa du bátneklinihkain  čuovvovaš árgabeaivve.

Váttis fáhkka dilis, ovdamearkka dihte dáhpedorpmis ja infekšuvnnain mat váikkuhit almmolašdillái:

Riŋge 112.

Ekonomalaš doarjja

Stáhtalaš bátnedikšundáhkádus

Rávesolmmožin dus lea njulgodat jahkásaš 300 dahje 600 ruvdnosaš bátnedikšundoarjagii. Dáhkáduskássa  máksá dan automáhtalaččat du dikšuaddái. Lea maid leahkime allagoasttádusdoarjja mii dárkkuha ahte don oaččut eanet ekonomalaš doarjaga bátnedivššus mii šaddá divrasit go 3000 ruvnna rehkenaston jahkái.

Jus dus ii leat várri bátnedikšumii

Jus it sahte máksit bátnedikšuma sáhtát oažžut veahki loanaohcamis dahje goluid juohkimis. Muhto buot bátnedikšunvuostáváldimat eai fála oassemáksoplána dahje bátnedikšunloana. Muhtumin  sosialadoarjja soaitá leat čoavddus. Dalle jorgasat sosialabálvalusa beallái dan gielddas gos orut. 

21 februari 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering