Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Dikšundáhkádus/ Vårdgarantin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Suoidnemánu vuosttaš beaivve 2010 rájis lea vuoimmis láhka lassánan buohcciváikkuheamis. Dasa gullo dikšundáhkádus mii mearkkaša ahte dus lea njulgodat oažžut plánejuvvon divššu dihto áiggi siste, muhto maid ahte dus buohccin dahje oamiolmmožin lea riekti oažžut persovnnalaččat heivehuvvon informašuvnna juohke dikšunoktavuođas.

Dikšuaddi vástu

Dus lea riekti oažžut persovnnalaččat heivehuvvon informašuvnna ja fálaldaga divššus dikšundáhkádusa rájiid siskkobealde. Jus dikšunovttadat ii sáhte addit divššu mearriduvvon áigemeari siste galgá dikšunveahka aktiivvalaččat veahkehit du oažžut divššu juostá eará sajis, nu ahte dutnje eai šatta liigegolut. Baicce don mávssát buohccimávssu mii lea vuoimmis dan eanadikkis dahje dan guovllus gos dikšu addojuvvo.

Got dikšundáhkádus doaibmá?

Dikšundáhkádus gohčoduvvo 0-7-90-90. Nummarat dárkkuhit daid lohkomeari beivviid mii leanadikkis oažžu gollat sin bálvalusaid doaimmaheapmái:

0 dárkkuha ahte don galggat oažžut oktavuođa primáradivššuin telefovnna bakte dahje báikkis seamma beaivve.

7 dárkkuha ahte don galggat oažžut áiggi guovlludoaktárii čieža beaivve siste jus du árvvoštallo  dárbbahit deaivat doaktára.

90 dárkkuha ahte don galggat oažžut spesialistta meroštallama , juogo soamis min buohcciviesuin dahje soamis eará dikšoaddi luhtte, 90 beaivvi siste remissamearrádusas.

90 dárkkuha ahte du dikšun galgá leat álggahuvvon 90 beaivvi siste dikšomearrádusa váldimis, juogo soamis min buohcciviesuin dahje soamis eará dikšoaddi luhtte.

Eanet dikšodáhkádusas

Dikšundáhkádus guoská dakkár divššu mii sáhttá plánejuvvot ovdagihtii. Dutkamiid ja dutkamušaid áigi ovdal fitnama dahje divššu ii rehkenasto daidda áigerájiide mat gusket dikšundáhkádussii.

Áigi fitnama ja divššu rádjái oažžu mannat badjel 90 beaivvi, jus don ja du doavttir leahppi ovttamielalaččat dan ektui. Oažžu maid gollat badjel 90 beaivvi jus lea medisiinnalaš sivat dasa ahte doaibmabidju ii sáhte doaimmahuvvot árabut, dahje go ii ovdagihtii sáhte mearridit áigemeari ovdamearkka dihte orgánaidsirdimiid aktavuođas.

Dikšundáhkádus ii heivehala galgágo dikšu addojuvvot dahje makkár dikšu sáhttá boahtit jearaldahkii. Dáhkadus heiveha beare maid áigemeriid siste dikšu dutnje galgá addojuvvot.

Jorgas du dearvvašvuođaguovddáža/vuostáváldima beallái oažžun dihte informašuvnna dikšundáhkádusas ja divššus leanas.

10 februari 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering