Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Dikšun eará eanadikkis/ Vård i annat landsting čuohpadeapmi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Got ja goas don sáhtát oažžut divššu eará eanadikkis? Dá sáhtát lohkat eanet mii lea vuoimmis.

Plánetkeahtes dikšun

Jus fáhkkestaga skihppát dahje šaddat lihkohisvuhtii dus lea njulgodat oažžut divššu lagamus buohccidikšunlágádusas. Don mávssát dalle dan buohccimávssu mii lea doppe.

Plánejuvvon dikšun

Don sáhtát maid oažžut plánejuvvon divššu eará eanadikkis. Dat guoská ovdamearkka dihte jus dat dikšun man dárbbahat ii leat du iežat eanadikkis dahje don ieš válljet oažžut divššu eará eanadikkis. Dalle don sáhtát remissahaga válljet dikšoaddi man dearvvašvuođa-guovddážis fal riikkas.

Jus háliidat galledit spesialistta luhtte leana olggobealde gáibiduvvo remissa guovlludoaktáris, buohcciviesu spesialistadoaktáris dahje Norrbottena priváhta doaktáris. Dakkár dikšun mii doaimmahuvvo Norrbottenis, ovdamearkka dihte čuohpadeapmi dahje cytostatiikadikšun, don sáhtát oažžut maid eará eanadikkis. Dalle gáibiduvvo ahte dikšundárbu lea mearriduvvon ja remissa lea čállán buohcciviesu medisiinnalaš vástu doavttir.

Válljenfriddjavuohta dutnje buohccin

Válljenfriddjavuohta guoská buot almmolaččat ruhtaduvvon divššu. Eanadiggi goasttida dikšungolu muhto don ieš mávssát reaissu ja orruma. Don vástidat ieš ahte válljenfriddja-vuođabábir devdojuvvo ja sáddejuvvo dan dikšunlágádussii man don leat válljen.

Válljenfriddjavuohta ii guoskka guovlodikšuma ja allaspesialiseremuš dikšuma.

10 februari 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering