Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lágas/Om lagen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Maid dárkkuha láhka náššuvnnalaš minoritehtain? Dá don sáhtát lohkat maid dat sisdoallá.

Vuođđosuodji

Buot vihtta giela siskkildit nu gohčoduvvon vuođđosuoji. Dat dárkkuha ahte:

  • Hálddahusvirgeolbmot galget informeret náššuvnnalaš minoritehtaid vuogas vugiin sin vuoigatvuođain go dárbbahuvvo,
  • Stáhtas lea erenomáš vástu suodjalit ja ovddidit náššuvnnalaš minoritehtagielaid ja galgá maid doarjut náššuvnnalaš minoritehtaid vejolašvuođaid seailluhit ja ovddidit iežaset kultuvrra Ruoŧas,
  • Mánáid kultuvrralaš identitehta ovddideami ja iežas minoritehtagiela geavaheami galgá erenomážit doarjut,
  • Hálddahusvirgeolbmot galget addit náššuvnnalaš minoritehtaide máŧolašvuođa váikkuhit gažaldagaide mat guoskkahit sin ja nu guhkás go lea vejolaš ráđistit minoritehta ovddasteddjiiguin dakkár gažaldagain.

Erenomáš vuoigatvuođat suoma-, meän-ja sámegillii

Dan lassin leat leahkime sierra vuoigatvuođat suoma-, sámi- ja meängiellahupmiide guđege hálddahusguovlluin. Máŋggat Norrbottena gielddat leat suomagiela, meängiela ja sámegiela hálddahusguovllut. Dat mearkkaša ahte suoma-, meän ja sámegielagiin dihto dilálašvuođain lea njulgodat váldit oktavuođa eanadikkiin iežas gillii.

Dat vuoigatvuođat leat earet eará ahte:

  • Ovttaskas olbmuin lea riekti geavahit gielaid njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain virgeolbmuiguin ovttaskas áššiin gos virgeolmmoš váldá mearrádusa.
  • Virgeolbmos lea geatnegasvuohta addit njálmmálaš vástádusa seamma gillii sihke jus gáibiduvvo addit čálalaš jorgalusa mearrádusas ja čilgehusa. Virgeolmmoš sáhttá mearrat sierra áiggi ja báikki gos bálvalus addo minoritehtagillii.
  • Hálddahusvirgeolbmot galget fuolahit ahte gávdno bargoveahka geat máhttet minoritehtagielaid,
  • Gielddain lea erenomáš geatnegasvuođat ordnet boarrásiid – ja mánáidfuolahusa, ollásit dahje oassái minoritehtagielaide jus soamis hálddahusguovllus háliida dan.

Norrbottena leana eanadikki hálddahusguovllut

 SuomagiellaMeängiellaSámegiella
Gielddat Gällivare Gällivare  Jiellevárri
  Kiruna Kiruna Giron
  Kalix Kalix Árjjátluovvi
  Haparanda Haparanda Arvidsjávri
  Pajala Pajala  Johkamohkki
  Övertorneå Övertorneå  
  Luleju    

Loga lágas náššuvnnalaš minoritehtain liŋkamenya bakte mii lea dán siiddu olgešravddas.

 

10 februari 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering