Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

E- bálvalus 1177 Vårdguiden/E-tjänsten 1177 Vårdguiden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Mu dikšunaktavuođain (1177 Vårdguidens e-tjänster) don sáhtát váldit aktavuođa vuostáváldimiin goas dutnje heive. Buot dearvvašvuođaguovddážat ja máŋggat spesialistavuostáváldimat fállet 1177 Vårdguidens e-tjänster. Fuomáš ahte bálvalus lea ruoŧagillii.

Persovnnalaš geavahankonttoin (användarkonto) i 1177 Vårdguidens e-tjänster don sáhtát ovdamearkka dihte:

 • Ođastuhttit reseavtta
 • Diŋgot áiggi
 • Gieldit dahje molsut galledanáiggi
 • Gažadit iežat dearvvašvuođas
 • Sihtat duođaštusa
 • Diŋgot šurnálamáŋgosa
 • Oaidnit du áiggeguovdilis reseavttaid
 • Válljet dearvvašvuođaguovddáža
 • Oažžut muittuhusa várrejuvvon áiggis sms bakte dahje e-poastta bakte

Got 1177 Vårdguidens e-tjänster doaibmá?

1177 Vårdguidens e-tjänster geavaheapmái don dárbbahat användarkonto (geavahankonto). Seamma áiggi go skáhppot dan don válljet got čálihat iežat sisa. E-legiidimašuvnnain sáhtát čálihit iežat sisa dakkaviđe go leat skáhppon geavahankonto. Geardegeavahan-kodain almmuhat iežat persovdnanummara sihke mobiilanummara ja čoavddusnummir sáddejuvvo ruoktot. Sisačállin dáhpáhuvvá geardekodain sms:a bakte.

Iežás persovnnalašsisačálliimiin oažžut seamma sihkarvuođa ja jávohisvuođa dego earánai aktavuođain divššuin. Don sáhtát gažadit beare iežat guoski áššiin. Mánáin ja ieža oamiolbmuin ferte leahkit iežas geavahankonto. Čále sisa máná dahje oamiolbmo kontoin ja almmut dasto iežat lagamužžan go sáddet earániid.

Oaidnin dihte du áiggeguovdilis ja ii geavahuvvon reseavttaid, du dálkkaslisttu ja allamáksosuoji dárbbahat geavahit sisačállima e- legiitimašuvnnain.

Gávnna du vuostávaldima

Spesialistavuostávaldimiid main leat 1177 Vårdguidens e-tjänster gávnnat fliika vuolde " Hitta och lägg till mottagning" go leat čállán iežat sisa 1177 Vårdguidens e-tjänsterii.

Daga iežat dikšunválljema

1177 Vårdguidens e-tjänster bakte don sáhtát dahkat dikšunválljema, válljet man dearvvašvuođaguovddážis háliidat mannat. Jus dagat válljema 1177 Vårdguidens e-tjänster bakte sáhtát njuolga váldit aktavuođa válljejuvvon dearvvašvuođáguovddážiin.

1177 Vårdguidens e-tjänster gávnnat linkamenys olgeš bealde đán siiddus.

14 juli 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering