Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Enheten för förbättring och förnyelse

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Enheten för förbättring och förnyelse har ett specifikt ansvar för att ny kunskap inom området förbättring och förnyelse anpassas och tillgängliggörs för regionens verksamheter.

Enheten ansvarar också för att skapa fungerande organisatoriska strukturer för att involvera patienter, medarbetare och närstående för att utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Som utgångspunkt för regionens utvecklingsarbete finns vår verksamhetsmodell och enheten har ansvaret för att modellen utvecklas och för utbildning och coaching i modellen, enligt principen träna tränare.

Enheten ansvara också för spridning av goda exempel inom förbättring och förnyelsearbete och bistår i arbetet med förbättringspriser.

Inom enheten finns regionens etiska råd och samordningen av regionens externfinansierade utvecklingsprojekt inom hälsa och vård.

Kontakt

Magdalena Jonsson
Enhetschef
Mobil: 072 - 224 03 87
E-post: magdalena.jonsson@norrbotten.se

Lisa Lundgren
Projektledare/projektkoordinator
Tel: 0920 - 28 30 69
Mobil: 070 - 239 46 36
E-post: lisa.lundgren@norrbotten.se  

Kerstin Lindström
Innovationsutvecklare
Tel: 0920 - 28 42 68
Mobil: 070 - 227 22 95
E-post: kerstin.lindstrom@norrbotten.se

Ann-Charlotte Kassberg
Fil. dr, arbetsterapeut
Förbättringsstrateg
Tel: 0920 - 28 48 86
Mobil: 072 - 518 04 78
E-post: ann-charlotte.kassberg@norrbotten.se

Mats Lundin
Förbättringsstrateg
Tel: 0920 - 28 43 93
Mobil: 072 - 227 57 59
E-post: mats.lundin@norrbotten.se

Rose-Marie Isaksson
Med. dr, sjuksköterska
Strateg, omvårdnad och etik
Tel: 0920 - 28 46 18
Mobil: 070 - 515 22 66
E-post: rose-marie.isaksson@norrbotten.se

13 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering