Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Division Service

Teija Joona, tf divisionchef

Kontaktperson

Teija Joona, divisionschef
Telefon: 0920-28 43 81, 070-300 94 36
E-post: teija.joona@norrbotten.se

Region Norrbottens vision är "Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan". Vårt sätt att arbeta - "Att skapa en enklare vardag".

Verksamhetsidé

Division Service ska på ett optimalt sätt styra, leda och producera stödfunktioner till Region Norrbottens verksamheter. Vi ska fungera som kompetenscentrum inom våra ansvarsområden och ge god service genom att verka för hög kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, en väl fungerande samverkan och ständig utveckling. Verksamheten utförs dels i Region Norrbottens egen regi, dels genom entreprenadverksamhet.

Värdegrund

Region Norrbottens värdegrund vilar på respekten för människovärdet och utgår från en humanistisk människosyn och ska genomsyra allt arbete i Region Norrbotten.

 • Alla människors lika värde
 • Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande
 • Öppenhet, samverkan och hållbarhet

Inom Service ska också alla medarbetare och chefer i sitt agerande utgå från:

Helhetssyn - Samverkan - Flexibilitet

Engagemang och glädje präglar våra arbetsplatser och vi strävar efter att ständigt höja vår kompetens för att åstadkomma en hög kvalitet i våra tjänster.

Övergripande mål

Divisionens långsiktiga mål är att skapa en enklare vardag för våra kunder. För att nå detta mål ska divisionens samlade resurser sträva efter att:

 • Göra det enkelt för kunden att vara kund
 • Underlätta för kunderna att nå sina mål
 • Bidra till att Region Norrbotten når en ekonomi i balans

När vi når dessa mål har vi skapat en serviceverksamhet i världsklass.

Prioriterat förbättringsarbete 2016 - 2018

För att nå målen behöver vi förbättra våra arbetssätt. Aktiviteter ska planeras inom alla verksamheter och processer avseende:

 • Tillgänglighet och bemötande
 • Kommunikation inom divisionen och gentemot våra kunder och samverkansparter
 • Styrning och ledning inom divisionen, verksamheter och processer
 • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete

Fokusområden

Med utgångspunkt från de särskilda uppdrag som divisionen har fått samt tidigare beslutat utvecklingsarbete ska divisionen under 2016 fokusera på utveckling av verksamheten inom områdena:

 • Införande av vårdnära service på sjukhusen
 • Effektivisering av inköpsprocessen
 • Samordning av rekrytering av sjukvårdspersonal
 • Effektivisering av kassarutiner med fokus på frikortshanteringen
 • Effektiv nyttjande av patienthotellet i Sunderbyn
 • Öka tillgänglighet till divisionens tjänster med början för fastighetsdrift och HR-frågor
 • Öka kostnadseffektiviteten i utvalda processer

Genomförande av utvecklingsarbetet inom fokusområdena konkretiseras i handlingsplaner i verksamheter och processer. Resultatet av genomförda aktiviteter följs upp genom indikatorerna inom perspektiven samt genom uppföljning av handlingsplanerna.

3 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Divisionschef
Teija Joona
Telefon: 0920 - 28 43 81,
070 - 300 94 36
E-post: teija.joona@norrbotten.se

Besöksadress
Regionhuset
Robertsviksgatan 7, Luleå

Postadress
Division Service
971 89 Luleå

Telefon
0920-28 40 00 (växel)