Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Insikts policy

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Personaltidningen Insikt ska journalistiskt och på ett professionellt, sakligt och allsidigt sätt spegla Region Norrbottens komplexa verksamhet. Den ska lyfta fram ämnen som berör medarbetarna, låta dem känna igen sig, visa på goda exempel och fungera som ett kitt i organisationen. Målsättningen är en bred ämnestäckning. 

Tidningen ska tillsammans med övrig kommunikationsverksamhet bidra till att nå Region Norrbottens övergripande mål. Ambitionen är att åstadkomma integrerad kommunikation i enlighet med regionens fastställda kommunikationsstrategi.

Insikt vänder sig till anställda och andra med anknytning till Region Norrbotten. Den utkommer med fem till sju nummer per år. Insikt ska produceras utifrån de etiska regler som gäller för press, radio och TV, inom ramen för grundlagarna Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ansvarig för tidningens innehåll är ansvarig utgivare.

17 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering