Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur för barn och ungas hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under 2017 prioriterar Region Norrbotten arbetet med kultur för barn och ungas hälsa. Insatsen har två delar; en utbildningsdel och en del där särskilda projektmedel som kan sökas. Bägge delarna riktar sig särskilt till det fria kulturlivets professionella utövare.

Fortbildning: Kultur för barn och ungas hälsa

Välkommen att delta i en kulturhälsoutbildning!

Region Norrbotten erbjuder en utbildning för att öka medvetenheten om kulturens möjlighet att främja hälsa och skapa förutsättningar för samarbeten mellan hälso- och sjukvården och kultursektorn.

Utbildningen ingår i ett arbete för att främja barn och ungas hälsa och innehåller två delar: en grundkurs om kultur och hälsa samt en kurs om hälsoläget för barn och unga i Norrbotten inklusive bemötandefrågor. Utbildningen, som ges för andra gången i år, är övergripande och ska ge en introduktion till området för att inspirera till framtida samarbeten.

Vem vänder sig utbildningen till?

Kulturlivets professionella utövare samt företag och organisationer inom kultursektorn som är intresserade av området kultur och hälsa och samarbeten med hälso- och sjukvården. Organisationer med statligt stöd via kultursamverkansmodellen och kommuner kan inte delta.  

Del 1: Grundkurs kultur och hälsa

Datum: onsdag 25 oktober 2017
Tid: 08.30-14.00
Plats: Styrelserummet, Regionhuset Luleå

Del 2: Barn och ungas hälsa i Norrbotten samt hur normkreativa arbetssätt kan göra skillnad

Datum: måndag 13 november
Tid: Kl. 09.00-14.00
Plats: VIP-matsalen, Regionhuset Luleå

Anmäl dig till hanna.harila@norrbotten.se senast 10 oktober 2017!
Ange namn, e-postadress, telefonnummer, postadress samt eventuellt behov av specialkost. Vi tar in 15 personer på utbildningen. Invänta bekräftelse på att din anmälan är mottagen och att du fått plats på utbildningen.  

Utbildningen är kostnadsfri men utebliven deltagare faktureras 900 kr. Fika, lunch och utbildningsmaterial ingår. Till detta tillkommer eventuell reseersättning enligt Region Norrbottens regler och riktlinjer.  

Läs mer om innehållet i utbildningen

Projektstöd: Kultur för barn och ungas hälsa

Välkommen att söka projektstöd!

För 2017 avsätts 650 000 kr till projektstöd med fokus på kultur för barn och ungas hälsa.

Syftet med projektmedlen är att med hjälp av kulturen skapa nya arbetsmetoder, modeller, strukturer och processer för att främja och uppnå hälsa hos barn och unga, samt att kultur blir en självklar del inom hälso- och sjukvårdens arbete med barn och unga hälsa.

De projekt som stöds ska bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om kulturens betydelse för god hälsa bland barn och unga.

Vem kan ansöka?

Projektstödet kan sökas av kulturlivets professionella utövare, föreningar och bolag. Kan inte sökas av kommuner, privatpersoner samt organisationer som erhåller statliga medel från kultursamverkansmodellen (så kallat koffertmedel).

Ansökan görs i Kulturdatabasen i god tid innan projektstart! Ansökan behandlas löpande.

Läs mer om projektstödet

22 september 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt:

Hanna Harila
Strateg Kultur och hälsa
Telefon: 0920-28 49 54
E-post: hanna.harila@norrbotten.se