Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Temaår 2021 - Demokrati 100 år

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den svenska demokratin fyller hundra år. Det är ett unikt tillfälle att uppmärksamma att demokratin ständigt måste främjas, förankras och försvaras.

Logga Demokrati 100 år mindre format 

År 2021 är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige och temat uppmärksammas av både regering, statliga myndigheter och organisationer. 

Temaåret Demokrati 100 år utgör ett unikt tillfälle att med kulturen, som en dynamisk och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, lyfta demokratins självklara plats i samhället. Temaåret 2021 avser att ge Norrbottens invånare ökad förståelse för demokratifrågor och bidra till folkbildning utifrån kulturområdets mångfald av uttryck och arenor.

Demokratin står i dag inför tre utmaningar: ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar samhället.

Projektmedel

För att stödja insatser som har fokus på demokratifrågor kommer projekt som kopplar an till temaåret 2021 Demokrati 100 år att prioriteras i ansökningsomgångarna 15 september -15 oktober 2020 samt 15 februari -15 mars 2021.

Projektmedel kan erhållas för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om och förståelsen för demokratifrågor samt som stärker individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Det kan vara projekt som syftar till att stärka demokratin genom att exempelvis öka kunskapen om demokratiska processer och/eller stärka möjligheterna till inflytande och delaktighet.

17 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering