Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nationella minoriteter och urfolk

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nationella minoriteter och urfolk är ett prioriterat kulturpolitiskt område i Norrbotten. Det är av stor betydelse att stödja utvecklingen av såväl kultur och konstnärlig utveckling som minoritetsspråken.

Inom kulturområdet ses en utveckling där fler lyfter fram sin nationella minoritetsidentitet och använder den i sitt konstnärliga uttryck och skapar konst av den egna erfarenheten och historian. Konstnärer och kulturarbetare ifrågasätter normer, stereotyper och koloniala perspektiv vilket förändrar samhällets syn på minoriteterna och skapar tolerans, inte minst inom den egna gruppen. Mångfalden inom området är en tillgång som behövs tas tillvara på. Att fler vill ta tillbaka och använda sitt nationella minoritetsspråk och samiska är en utveckling som regionen stödjer och det är av yttersta vikt att språken synliggörs, inte minst i regionens egna verksamhet. Kunskap om nationella minoriteters och samers situation behövs i majoritetssamhället och det är ett gemensamt ansvar för hela regionen.

Norrbottens Kulturplan prioriteras följande åtgärder och insatser inom det kulturpolitiska området nationella minoriteter och urfolk:

 • Informera om och ytterligare tydliggöra formulerade lagkrav gällande de nationella minoriteternas språk och kultur
 • Programverksamhet inom länets institutioner relaterad till nationella minoriteter
 • Nationella minoriteter ska få en starkare position på nationell nivå
 • Särskilt barn och unga nås av ett kvalitativt kulturellt utbud på romani chib, samiska, finska och meänkieli
 • Gemensamt skapa tillfällen för nätverkande mellan de nationella minoriteterna
 • Samordnare för nationella minoriteter ska utveckla arbetsformer som främjar utvecklingen av hela området.

Under 2017 arbetar regionen med att ta fram en ny kulturplan för Norrbotten.

29 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 28
 • JUN
 • 2017
 • 08:00

Språkpaket på meänkieli

Region Norrbotten beviljar medel till språkpaket på meänkieli till den tornedalska ungdomsorganisationen Met Nuoret.

Språkpaket på meänkieli

 • 26
 • JUN
 • 2017
 • 14:52

Giellaskurppo

En uppdaterad version av det samiska språkpaketet Giellaskurppu finns nu tillgängligt på ditt bibliotek i länet.

Giellaskurppo

 • 19
 • JUN
 • 2017
 • 09:24

En stärkt minoritetspolitik

Nu är den här, utredningen kring ny minoritetspolitik. Översynen av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har pågått sen hösten 2016 och letts av Lennart Rohdin. Utredningen, som fått namnet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik, föreslår flera förändringar som berör landsting/regioner.

En stärkt minoritetspolitik

Se alla nyheter

Kontakt

Kristina Nilsson, Kulturchef
Telefon: 0920-28 40 20
Mobil: 070-573 08 81
E-post: kristina.b.nilsson@norrbotten.se

Sofia Mörtlund, Samordnare för nationella minoriteter och urfolk
Telefon: 0920-28 40 07
Mobil: 072-243 24 25
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se