Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Projekt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionbibliotek Norrbotten har drivit och deltagit i flera projekt genom åren. Här finns information om både pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

Fjäll till kust - ett levande läsande län

är ett läsfrämjandeprojekt, där målet är att kartlägga, utveckla och förbättra arbetet med läsfrämjande i alla kommuner i länet. Ett led i detta är att genomföra länsövergripande och lokala läsfrämjandeaktiviteter för barn och ungdomar samt de prioriterade målgrupperna.

För målgruppen barn 0-3 år och vuxna har arbete inletts med inköp av småbarnsböcker på olika språk. Böckerna delas ut på biblioteken i samarbete med BVC, med en medföljande folder på olika språk i syfte att visa på vikten av språkutveckling. Enligt vår regionala läsluststrategi, kommer fokus att ligga på målgruppen ungdomar under 2016. Ett samarbete med Sveriges Radio har inletts, där några ungdomstitlar kommer att läsas in som pod och även lyftas fram i andra format med tanke på tillgänglighet. Dessa poddar kommer att finnas tillgängliga på Biblioteken i Norrbottens gemensamma portal, Bibblo.se. I några pilotkommuner har samarbeten inletts med idrottsföreningar i syfte att nå ut till barn och ungdomar på fritiden. 2016 är också ett regional mångfaldsår och därför kommer några kommuner att fokusera på programverksamhet riktade mot nationella minoritetsspråk.  

Tanken med projektet är också att etablera en långsiktig och hållbar arbetsmetod för läsfrämjandearbetet, genom att alla kommuner skriver egna läsfrämjandeplaner som i förlängningen skrivs in i de kommunala biblioteksplanerna.

Biblioteken i Arjeplog, Arvidsjaur och Haparanda har tillsammans med Regionbibliotek Norrbotten och Resurscentrum för litteratur inlett ett gemensamt projekt, som är ett delprojekt inom läsfrämjandeprojektet Fjäll till kust - ett levande läsande län. Tanken med projektet är att under 2016-2017 erbjuda programverksamhet på de nationella minoritetsspråken för barn. Detta för att synliggöra det egna modersmålet och stärka de nationella minoritetsspråken. Kommunerna har beviljats totalt 50 000 kronor från Region Norrbottens kulturdatabas.

Barnpoesiåret 2014

Barnpoesiåret 2014 är en fortsättning på KomPo i det fleråriga projektet "Barnen, folkbiblioteket och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete". 2014 ska bli ett år där poesi, litteratur och musik lyfts fram i möten med läsare och skribenter bland annat i "Polarbibblo på turné", möten med författare, programverksamhet för och med barn, Barnboksveckorna 2014. Ett annat inslag i Barnpoesiåret är Norrbottensmusikens turné med Poesimelodi där barns dikter tonsatts. Scenografin ur filmen Krakel Spektakel har erbjudits Biblioteken i Norrbotten som utställning av Filmpool Nord.

Läs mer om Barnpoesiåret 2014 

Avslutade projekt

KomPo

Projektet KomPo drivs i samarbete med Biblioteken i Norrbotten och med stöd av Statens Kulturråd.

KomPo kan ses som ett pilotprojekt för samarbete mellan bibliotek, folkbibliotek och regionbibliotek, kring en webbplats för barn. För projektet nyttjas den befintliga webbplatsen Polarbibblo.se och samarbetet bygger på att verksamhetsidén "På Polarbibblo får barnen göra sin röst hörd" står fast.

Läs mer om projektet KomPo

Ett bibliotek 2013

Tillsammans med länets folkbibliotek arbetar vi med att förbättra biblioteksservicen till norrbottningarna. Från och med 2013 kommer biblioteken att dela biblioteksdatasystem och katalog för att erbjuda ett gemensamt utbud av böcker och ljudböcker och med möjligheten att låna och återlämna på valfritt bibliotek. Arbetet bedrivs inom projektet Ett bibliotek 2013 som leds av regionbiblioteket.

Arbetet genomfördes inom projektet ”Ett bibliotek 2013” under Länsbibliotekets ledning och är indelat i sex delprojektområden:

  • Upphandling av system och portal, implementering av system
  • Bibblo.se, implementering av innehåll och organisation av ny portal
  • Transport av medier
  • Avtal om mediehantering
  • Bibliografisk service
  • Kommunikationsstrategi

Projektdirektiven  och delrapporter
Samarbetet mellan biblioteken inleddes 2007 inom projektet Maracas då folkbiblioteken och regionbiblioteket började kommunicera utifrån en gemensamt framtagen strategi och grafisk profil. Syftet är att stärka bilden av biblioteket och nå nya målgrupper. Folkbiblioteken samlades därefter i webbportalen Bibblo.se för att skapa ett gemensamt digitalt bibliotek på nätet.

Kontakt: Birgitta Markusson, e-post: birgitta.markusson@norrbotten.se.

Projektplan
Organisationsschema
Tidplan

Förstudien till Ett bibliotek 2013
Bilaga 1 - Norrbottens folkbibliotek
Bilaga 2 - Bibliotekssamverkan i Sverige
Bilaga 3 - Ekonomi 

Kartläggning litteraturens villkor i Norrbotten

Kartläggningen

Kartläggning, bilagor

Confetti - Barnboksveckor på bibliotek i Norrbotten 2010 

Ansökan KUR
Bakgrund
Slutrapport - Confetti
Bilaga 1 Medverkande illustratörer - Confetti
Bilaga 2 Mediebevakning - Confetti
Enkätsvar - Barnboksveckor i Norrbotten 2010
Barnboksveckor 2010 i Norrbotten - Bildspel
  

Möte med kulturen

Projektets mål är att öka tillgängligheten till kultur för hörselskadade samt att skapa uppmärksamhet om hörselskadades situation. Projektägare är HRF Norrbotten i samverkan med ABF i Norrbotten. Länsbiblioteket (nu Regionbiblioteket) medverkar i referensgruppen. 2013.

Läskraft!

är ett projekt som ska inspirera frivilliga till högläsning av lättlästa böcker för personer med demens.
Länsbiblioteket (nu Regionbiblioteket) ingår i den regionala arbetsgruppen för detta projekt.

Läs slutrapporten från projektet.

Litterär turism i norr

Projektansökan

Inom detta projekt framställdes foldern "Litterära platser i Västerbotten och Norrbotten".
Foldern på svenska

Foldern på engelska

Projektrapport   

Maracas

Skaka om bilden av biblioteket genom marknadsföring

Bakgrund
Rapport

10 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering