Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ny kulturplan på gång - diskuterades med kommunerna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Länets gemensamma kulturplan kom helt att stå i centrum då länets kulturchefer och kultursekreterare träffades till sitt septembermöte i Luleå. – En helt ny kulturplan ska gälla från 2014. Den ska vara klar i god tid före de ekonomiska beslut som ska tas i kommunerna, säger Elisabeth Lax, kulturchef i landstinget.

Deltagare vid landstingets träff med kommunerna kulturchefer och kultursekreterare i september 2012

Foton: Kjell Öberg

Fem till sex gånger per år träffas kommunernas kulturchefer, kultursekreterare, valda delar av staben för landstingets kulturdivision och institutionschefer till gemensamma möten. På dagordningen står samarbetsfrågor och informationspunkter av gemensamt intresse.

Under hösten 2012 är det länets gemensamma kulturplan som är en av de allra viktiga frågorna. Den gamla kulturplanen (den första i sitt slag) gäller till utgången av 2013. Därför är det hög tid att utforma den ska gälla från 2014.

Elisabeth Lax, chef för dívision Kultur och utbildning– Kulturplanen för 2011 till 2013 gäller fortfarande med kompletteringar. För nästa år arbetar vi just nu fram en kompletterande tunnare variant, säger Elisabeth Lax.

2014-års kulturplan ska helst vara färdigskriven under våren 2013 för att remissförfarande och beslut ska kunna bli klara i god tid före årsskiftet.

– Den nya kulturplanen ska vara ett verktyg för det dagliga arbetet och innehålla såväl beskrivning av den utveckling som skett de senaste åren, vad vi arbetar med och frågor för framtiden.

Kommun- och landstingsträffen som hölls i Kulturens Hus i Luleå innehöll även ett flertal rapporter av olika slag. Den mest aktuella var en kort sammanfattning av kulturens del i regeringens höstbudget som presenterades dagen innan.

– Jag har snabbt skummat igenom budgeten nu på morgonen och har varit i kort kontakt med Kulturrådet. Ännu är det osäkert hur mycket pengar som går till kulturkofferten. Sannolikt hamnar ökningen på mellan 0,5 och 1 procent, säger hon.

Vad som är mera klart att regeringen valt att satsa pengar på Skapande skola som från 2013 även omfattar förskolan. Dessutom får Myndigheten för Kulturanalys, MYKA, ökat anslag.

Ordet gick sedan runt bordet och där kommunerna fick möjligheter att delge kollegorna i andra kommuner om sina aktuella kulturfrågor. 

 

Anders Drugge, kultursekreterare i Pajala kommun

Anders Drugge (bilden till vänster) från Pajala berättade att Tornedalsteaterns chef L-G Thelestam slutat efter att ha varit provanställd i sex månader.

– Nu fungerar Anna Kumpala-Kostet som arbetande styrelseordförande tills frågan om konstnärlig ledare har lösts. Dessutom ska det göra en utredning om teatern ska ha ett delat ledarskap mellan administration och konstnärlig verksamhet, säger han.

Luleå kommun har – berättar kultursekreterare Marianne Bröms – fått 700 000 kronor för att under tre år arbeta med integrationsfrågor bland romer.

 

 

 

Lotta Rova, ekonomichef hos Norrbottensmusiken

Norrbottensmusikens ekonomichef Lotta Rova (bilden till höger)har under en tid fördjupat sig i arbetet med att bygga en kulturdatabas för kulturen i Norrbotten och hela landet. Region Skåne har varit initiativtagare och Statens Kulturråd är medfinansiär liksom alla län och regioner som deltar. Elisabeth Lax ingår i den nationella styrgruppen. Databasen ska innehålla data om medelansökningar, medelfördelningar, uppföljningar, statistik och så småningom också en modul för projektansökningar.

 

Tapio Salo, kulturchef i Haparanda kommunTapio Salo, Haparanda

Kristina Grubbström. kulturchef i Arvidsjaurs kommun Kristina Grubbström, Arvidsjaur

Henry Barsk, kulturchef i Övertorneå kommun Henry Barsk, Övertorneå

Camilla Sköld, kulturförvalningen i Arvidsjaur Camilla Sköld, Arvidsjaur

Kristina Nilsson, chef för Norrbottensmusiken Kristina Nilsson, Norrbottensmusiken

Åke Broström, kulturchef i Luleå kommun Åke Broström, Luleå

Anna-Karin Aira, kultursekreterare i jokkmokks kommun Anna-karin Aira, Jokkmokk

Kalle Bergdahl, kulturansvarig vid Kommunförbundet i Norrbotten Kalle Bergdahl, kommunförbundet Norrbotten

Efter mötet tågade deltagarna i samlad tropp till Norrbottensteatern där teaterchefen Karin Enberg hade Öppet Hus i samband med hennes 60-årsdag (bilden nedan).

Karin Enberg, chef för Norrbottensteatern fyller 60 år

25 september 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering