Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kulturplanens arbetsgrupper 18/11-2014

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I november träffades samtliga 12 arbetsgrupper inom kulturplanearbetet: dans, nationella minoriteter, kulturmiljövård, hemslöjd, teater, musik, arkiv, kultur och samhällsplanering, kultur och näringsliv, civila samhället, kultur och hälsa, litteratur.

Totalt deltar 60-70 personer i grupperna och i november strålade drygt 35 personer samman. Tillsammans representerar dessa den regionala och kommunala nivån, civilsamhället, professionella kulturutövare och sakkunniga. Varje grupp har ett eller flera uppdrag med utgångspunkt i kulturplanens mål. En del grupper fungerar bra och andra lite mindre bra. Från landstingets sida arbetas det med att återkoppla på ett tydligare sätt. Nyhetsbrevet som du nu läser är en kanal.

En stor del av dagen ägnades åt samtal, både i tvärgrupper och i den egna gruppen. En av frågorna var hur kulturens framtid ser ut efter valet samt vilka frågor som är viktiga på kort och lång sikt. Sammanfattningen var att det politiska läget är mycket osäkert på flera nivåer. Dessutom tillträder många nya politiker och här behöver alla hjälpas åt med att informera och dela med sig av kunskaper. Det är viktigt att kultursektorn i ett tidigt skede kommer in i andra samhällsområden och inte som något ”extra” i slutet av processer. Samtidigt är det av högsta vikt att värna om kulturens egenvärde. Ett flertal gånger kom också kommunernas roll i kulturplanearbetet fram: ”Hur arbetar vi i vår kommun med kulturplanen?” Vidare diskuterades vikten av mångfald och antirasistiskt arbete.

Har du frågor?

Kontakta Annette Kohkoinen, utvecklingsledare, Division kultur och utbildning, NLL.
Telefon 0920-28 42 59, Mobil 072-742 42 63
E-post annette.kohkoinen@nll.se

15 december 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering