Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Konferens 2014: Civila samhället - En TILL växtfaktor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vilken roll spelar föreningarna, kooperativen, församlingarna och de ideella organisationerna för kulturens utveckling i Norrbotten? Tisdagen 28 januari 2014 anordnade Region Norrbotten en konferens i Luleå tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten och Sensus en konferens om just detta och intresset var rekordstort.

Över hundra personer deltog under dagen och diskussionerna kretsade runt vilken betydelse det civila samhället har för kulturen i Norrbotten. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna? Föreläsare, däribland Lars Trädgårdh, professor Ersta Sköndals högskola, och Anna-Karin Andersson, Ideell Kulturallians, pratade om det civila samhällets framväxt och betydelse, samt hur de speglats i olika regioners kulturarbete och kulturplaner.

Livfull dialog om Kulturplanen

Det civila samhället är en bred definition och ett begrepp som inte alltid är allmänt känt ens inom de som räknas till det civila samhället. Så här står det i Kulturplan för Norrbotten 2014-2016:

”Det civila samhället utgörs av alla de initiativ där människor går samman av fri vilja och organiserar sig för att förbättra sin egen eller andras vardag. Engagemanget i dessa föreningar, stiftelser, kooperationer och andra sammanslutningar gör tillsammans med staten, näringslivet och familjen samhället komplett.

Civilsamhället inom kulturområdet är omfattande och mångfacetterat. Det har sin styrka i just förmågan att snabbt kunna formera sig och skapa engagemang kring ett angeläget ämne och gå vidare när uppdraget är slutfört. Både kulturinstitutionernas och civila samhällets generella engagemang handlar om att bygga utveckling och långsiktig hållbarhet på individnivå, i olika grupper och för samhället i stort.”

Kulturkonferens

Divisionschefen för Kultur och utbildning, Elisabeth Lax, om den uppmärksammade Kulturplanen.

Idéburen mersmak

Föreläsningarna varvades med lokala kulturinslag, bland annat med Internationella kören och Teater Scratch, och på eftermiddagen fick deltagarna samtala i mindre grupper vid kafédialoger. Det var en inspirerande dag med bred representation från olika typer av föreningar och organisationer, tjänstemän och politiker, vilket gav många intressanta infallsvinklar. Framför allt väcktes mersmak och känslan av att dialogerna mellan civila samhället och offentlig sektor måste fortsätta.

 Dialog om Kulturplanen

Dialogmöte med engagerade deltagare. Från vänster Charlotte Lindmark - moderator, Kent Ögren – regionråd, Jerker Johansson – verksamhetsledare Kultur Gällivare Kommun, Ylva Löwenborg – regionchef Sensus, Anna-Karin Andersson – verksamhetschef Ideell Kulturallians. 

Kraften i det civila samhället, eller den idéburna sektorn som den ibland kallas, är en viktig motor i länet och den måste tillvaratas på allra bästa sätt. Ylva Löwenborg, regionchef Sensus Norr, sammanfattade dagen med ord lånade från en sång som Maria Ruottinkoski sjöng tidigare under dagen, ackompanjerad av Seppo Härkönen:

- Norrbotten ska vara a place to go!

29 januari 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering