Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultursamverkan med eldig csardas

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ingen annan än unga norrbottniska musiker på frammarsch kunde bättre ha slagit an tonen för en kulturkonferens i Norrbotten, när kompletteringen till kulturplanen nu sätter fokus just på att unga människor ska få inflytande i kulturutvecklingen.

Text Ingrid Höglind Foto: Kjell Öberg

MusikerSofie Ye, och Leo Sörlin gjorde det med fiol och gitarr och visade i Montis Csardas på samspel med stillsamt avvaktande, över gradvisa glidandningar till explosion i fart och eldigt engagemang.

Så skulle även arbetet med länets kulturutveckling kunna beskrivas under det första år som gått med Norrbotten som ett av pilotlänen för ny svensk kulturpolitik.

Tisdag 1 november arrangerade av landstinget i samarbete med Kommunförbundet i Norrbotten en konferens som särskilt riktades sig till de politiker och tjänstemän i kommunerna och landstinget som är intresserade av kulturfrågorna

 

 

 

 

Kristina NilssonKulturskolor ger ringar på vattnet
Länsmusikchef Kristina Nilsson talade om hur satsningar på ungdomskultur har värden för hela det lokala samhället.

_Kulturskolorna kan vara direkt avgörande för den kulturella livskraften, menade hon. Med mångfaldiga bevis belyste hon hur kulturskolornas spinoffeffekter ger ringar på vattnet i kulturlivet.

Kultursamordnare Jerker Johansson från Gällivare, ordförande i Riksteatern i Norrbotten, uppmanade till beredskap för att möta ungdomar i nätverken, där de finns och släppa in dem utan krav på traditionell föreningsbildning,

Med Riksteaterns årliga 80 000 ideella arbetstimmar gav han en bild av hur ovärderlig civilsamhällets roll är för att lokalkulturen ska blomstra. Och där måste även ungdomar få plats.

 

 

Elisabeth Lax, chef för division Kultur och utbildningUngdomar och politiker i närkontakt
Landstingets kulturchef Elisabeth Lax var också angelägen om att ungdomars önskemål måste tas på allvar. Så ska det också bli genom att kulturintresserade ungdomar från och med hösten har fått etablerad kontakt med politikerna i kulturberedningen. Det bäddar för att deras åsikter ska få genomslagskraft.

_Vi jobbar hela tiden hårt med att etablera alla olika samverkansformer som krävs för den nya kulturpolitiken, sade Elisabeth Lax. Hon var glad att det lett till att kulturen numera finns på de politiska agendorna i Norrbotten i betydligt större utsträckning än tidigare.

Träffar och samtal kors och tvärs
Samverkan var ordet för dagen. Kultursamverkansmodellen kallas också arbetssättet i symbios mellan stat, landsting, kommuner, fria kulturutövare och obundet kulturengagerade människor. Det har krävt mängder av träffar och samtal kors och tvärs i såväl geografiska som genremässiga konstellationer.

_Det ska bli roligt att arbeta vidare och se resultat, fortsatte Elisabeth Lax, Utifrån kulturplanens prioriteringar hoppas hon nu på snar digitalisering av biograferna i länet och på ett hus som säkrar dansverksamheten inom inte allt för avlägsen framtid,

Kerstin BrunnbergNyfikenhet på Norrbotten från Kulturrådet
Norrbotten har i flera sammanhang berömts för sitt breda sätt att samverka och i de lovorden instämde kulturrådets ordförande Kerstin Brunnberg, som var en av konferensens gäster.

Hon sade sig med största nyfikenhet följa de stora pågående kultursamverkansprojekten Kraftcentrum för ny musik i Piteå och uppbyggnaden av det tredelade Konstmuseet i Norr. De projekten framhöll hon som goda exempel på samverkan kring gemensamma önskemål, Samtidigt underströk hon att konsensus inte är allt i en samverkansmodell.

_Det är positivt när åsikter bryts mellan olika perspektiv. Det gör problem tydliga och leder oftast till de bästa lösningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Nordström, kulturpolitiker från Västra GötalandTrivsel styr var man bosätter sig
Om kulturen som en av de viktigaste förutsättningarna för befolkningstillväxt talade konferensens mest långväga gäst, förre ordföranden i Västra Götalandsregionen och professorn i kulturgeografi Lars Nordström.

_Varför bosätter vi människor oss som vi gör? Varför flyttar vi och vart? var hans högst norrbottenrelevanta frågor. Och hans enkla svar var – trivsel.

_Det räcker inte med jobb och bostad. Vi vill också vara stolta över platsen där vi bor, tycka den är vacker och uppleva att våra intressen tillgodoses där.

Han exemplifierade med spanska Bilbao som genom storsatsningar på kultur och arkitektur med Guggenheimmuseet som flaggskepp har gått en lysande framtid till mötes från att tidigare ha varit en krisande varvsstad.

Det tar tid att ändra kultur
Från sitt eget arbete med kultursamverkan i Västra Götaland kunde han ge solskensglimtar från GöteborgsOperans och Göteborgssymfonikernas fasta förankring i hela regionen. En bild av svårigheter, visade han också från försöken att hitta gemensamma nämnare för regionens många museer, som alla hårt värnar sin egenidentitet.

Deltagare i kulturdebattSom avslutning på dagen medverkade landstingsrådet Kent Ögren, kommunförbundets ordförande Karl Petersen, Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfelt Jansson och Lars Nordström vid ett panelsamtal som leddes av dagens moderator Marianne Söderberg, kulturjournalist från Norrbottens-Kuriren.

_Kultur ändras inte snabbt, slog Lars Norström fast och spådde att det i vissa fall säkerligen kommer att ta generationer. Med det konstaterade han att satsningar på kultur är angelägna nu och inte ska skjutas på framtiden. Han talade också om vikten av att starkare kommuner i en region stöder de svagare för att den gemensamma utvecklingen ska bli den bästa.

Det senare som svar med vad Västra Götaland gjort i fattiga Gullspång, när Britta Flinkfeldt Jansson från Arjeplog pekade på svårigheten för små kommuner med avflyttning att hänga med på nya stora kultursatsningar.

Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren hade samma uppfattning.

- Vi måste hissa segel tillsammans, nu när det blåser förlig vind för kulturen i Norrbotten. Och kommunförbundets ordförande Karl Petersen gladdes vid konferensavslutningen åt att diskussionsvågorna gick höga.

– Ett abrupt slut på en konferens är inget slut utan tvärtom ett bra avstamp för framtiden, konstaterade han.

Omar Jakobsson, politiker i kulturnämnden i Luleå

Omar Jakobsson, Kulturnämnden i Luleå kommun.

Leif Bogren

Leif Bogren, ledamot i landstingsfullmäktige från Piteå.

Marianne Söderberg

Marianne Söderberg moderator på konferensen och journalist på Norrbottens-Kuriren och TV-stationen 24Norrbotten.

Musiker vid politikerdag 1 november

Hans Sedell, moderaterna i Kiruna och ledamot av landstingsfullmäktige.

Musiker vid politikerdag 1 november

Karl Petersen, ordförande i Kommunförbundet i Norrbotten och kommunalråd i Luleå.

 

3 november 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering